Prima pagină » Biroul Electoral din Mihai Eminescu a decis: PNL a încălcat Legea. A fost sesizat IPJ
Administrație

Biroul Electoral din Mihai Eminescu a decis: PNL a încălcat Legea. A fost sesizat IPJ

R O M Â N I A

JUDEŢUL BOTOȘANI

BIROUL ELECTORAL  DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 46 Mihai Eminescu

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024

H O T Ă R Â R E

privind : plângerea domnului Bagiu Cristian Marius – membru PSD în BECC 46 Mihai Eminescu, înregistrată cu nr.109 din 10.05.2024, cu privire la existența a 4 bannere al PNL amplasat în următoarele locații: str Mihai Eminescu, nr.87, str. Mihai Eminescu nr.74A, str. Mihai Eminescu nr.145 și str. Hortensiilor nr.10. și plângerea domnului Onofrei Vasile – candidat la funcția de primar al comunei Mihai Eminescu, înregistrată cu nr.110 din 10.05.2024, cu privire la existența unor bannere al PNL amplasat în diferite locații din comuna Mihai Eminescu, localitatea Cătămărești Deal.

Luând în considerare:

 prevederile art.64, art.79alin. (1), (5), (6) și 80 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

– prevederile art.36 și art.52 alin.(1) din Legea nr.334/2006;

-prevederile H.G.nr.199/2024 privind aprobarea calendarului acțiunillor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;

– Hotărârea nr.1/2024 a B.E.C. privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;

În temeiul art. 80 alin.(2), art. 52 alin.(1) din Legea nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.46 Mihai Eminescu

H O T Ă R Ă Ş TE

Art.1.1 Se admit plângerile înregistrate cu nr. 109/10.05.2024 și 110/10.05.2024 privind încălcarea prevederilor art.64 și 79 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

1.2. În temeiul art.80 alin.3 din Legea nr.115/2015 se sizează IPJ Botoșani în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.

1.3. Pune în vedere Partidului Național Liberal să ia măsurile necesare în vederea îndepărtării celor 4 bannere  amplasate  în următoarele locații: str. Mihai Eminescu nr.87, str. Mihai Eminescu nr.74A, str. Mihai Eminescu nr.145 și str. Hortensiilor nr.10, localitatea Cătămărești Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani.

Art.2. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la data afişării. Contestația se va depune la BEJ Botoșani.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată IPJ Botoșani, se publică în presă și se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul B.E.C.C. nr.46 Mihai Eminescu .

PREŞEDINTE,                                                 LOCŢIITOR,

               Iancu Cristina Mirela                    Ursolinschi Ionela Maria

       Membri  :

                                             Bagiu Cristian-Marius – PSD     

                                              Moisa Maria-Dorica – PNL        

                                              Ursache Felicia – USR               

                                              Pintilie Anda-Paula – UDMR

                                              Alexuți Mirel – AUR

                                              Pomârleanu Vasilica-Geanina – UUR

                                              Gherasă Ștefan-Ionuț –Pro România

Nr. 112 din10.05.2024

Video