Prima pagină » Licitație de un milion de lei din PNRR pentru modernizarea celei mai distruse săli de sport. Minunea este că nu a căzut pe copii
Administrație

Licitație de un milion de lei din PNRR pentru modernizarea celei mai distruse săli de sport. Minunea este că nu a căzut pe copii

Cea mai distrusă sală de sport de la o școală din Botoșani va fi modernizată cu fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență. A fost ani la rând folosită pentru multe competiții, dar a fost lăsată să se degradeze în ultimul hal.

Este vorba despre sala de sport a Școlii gimnaziale ”Elena Rareș”, fosta Școală nr. 8.

Primăria Botoșani a amenajat un teren de sport modern în aer liber, iar pe 5 mai va organiza licitația pentru ,,Renovare energetica a clădirilor publice – Sala de sport Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – PNRR, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Pentru obiectivul de investitii mentionat s-a emis Autorizația de construire nr. 237/ 02.10.2023. Obiectivul general al proiectului este tranzitia catre un fond construit rezilient si verde. Obiectivul specific al acestei axe este renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publie, respectiv: • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri; • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente. Lucrarile necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor executa avand la baza Documentatia tehnica elaborata de catre SC ACICAD NEW EXPERT SRL, pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

Video