Prima pagină » USV Iași va primi peste 2, 2 milioane lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională, având toate proiectele aprobate cu punctaje mari
Știri locale

USV Iași va primi peste 2, 2 milioane lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională, având toate proiectele aprobate cu punctaje mari

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași a câștigat finanțarea pentru șapte proiecte depuse la competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 2024, organizată de către Ministerul Educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Proiectele depuse de echipele USV Iași au obținut punctaje foarte bune, fapt ce a determinat situarea USV Iași pe primul loc în clasamentul universităților de profil din România, cu suma aprobată de 2.215.000 lei. La nivel național, pentru fiecare dintre cele opt domenii, au fost depuse peste 40 de proiecte.

Competiția de proiecte finanțate din FDI 2024, destinată universităților de stat, a început în luna februarie. Sumele ce pot fi obţinute de o universitate pentru fiecare proiect se situează între 200 mii lei și 600 mii lei, în funcție de domeniu.

Scopul principal al competiției FDI este acela de a susține proiectele de dezvoltare instituțională în vederea îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior, cele opt domenii de finanțare fiind:

  • Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră;
  • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional.

Video