Prima pagină » ANUNȚ etapa de încadrare de către APM proiect Primăria Ștefănești
Administrație

ANUNȚ etapa de încadrare de către APM proiect Primăria Ștefănești

Orașul Ștefănești titular al proiectului “Incluziunea socială a persoanelor vârstnice vulnerabile din Orașul Ștefănești prin asigurarea de locuințe sociale și dezvoltarea serviciilor de îngrijire”, amplasament situat în intravilanul satului Bădiuți, orașul Ștefănești, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Incluziunea socială a persoanelor vârstnice vulnerabile din Orașul Ștefănești prin asigurarea de locuințe sociale și dezvoltarea serviciilor de îngrijire”, amplasament situat in intravilanul satului Bădiuți, orașul Ștefănești, jud. Botosani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Video