Prima pagină » Flutur, apel la Judecătorie împotriva lui Andrei: ”Alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală… Se constată dispariția fizică a 37 de buletine de vot”
Administrație Știri locale

Flutur, apel la Judecătorie împotriva lui Andrei: ”Alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală… Se constată dispariția fizică a 37 de buletine de vot”
La aproape o lună de la încheierea alegerilor locale, nu știm cine este primarul municipiului Botoșani și nici nu vom afla prea curând. 

Primarul în funcție, Cătălin Flutur, a făcut APEL împotriva încheierii judecătorești prin care se validează mandatul de primar al lui Cosmin Andrei. 

Flutur a pierdut la 16 voturi în fața lui Andrei, dar susține că 37 de buletine de vot au dispărut oficial și pe municipiu lipsesc 50 de voturi, ceea ce ar putea schimba rezultatul final al alegerilor locale. 

Vă redăm INTEGRAL conținutul APELULUI făcut de Cătălin Flutur, acuzațiile aduse în instanță față de Cosmin Andrei și PSD, precum și probele prezentate de primarul în funcție care să-i susțină acuzațiile:  


JUDECĂTORIA BOTOȘANI

TRIBUNALUL BOTOȘANI

Apel conf.art.149, al.4, OUG nr.57/2019

DOSAR nr. 10719/193/2020

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subsemnatul, Flutur Cătălin-Mugurel, domiciliat în mun. Botosani, str. Marchian, nr 3, sc D, ap. 16, jud Botosani, legitimat cu CI …, eliberat de SPCLEP Botosani, CNP …., candidat la functia de primar al mun. Botosani, la alegerile locale din data de 27.09.2020,

formulez prezentul

 

APEL

împotriva Încheierii din data de 09.10.2020 de validare a mandatului de primar al municipiului Botoșani pentru dl.ANDREI COSMIN IONUȚ

 

în temeiul art.149, al.4 din OUG nr.57/2019 care prevede că în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.

 

Solicit admiterea apelului, modificarea în tot a hotărârii de validare pronunțată de Judecătoria Botoșani la data de 08.10.2020 iar pe fond, solicit respingerea cererii de validare a mandatului de primar pentru dl.ANDREI COSMIN IONUȚ în temeiul art.149, al.2, teza a II-a din Codul Administrativ întrucât alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

 

Sub aspectul interesului subsemnatului, acesta este dat de faptul că între mine și contracandidatul meu este o diferență de doar 16 voturi în condițiile în care prin fraudă electorală am fost lipsit de un număr mult mai mare de voturi existând o posibilitate concretă și viabilă de a fi declarat câștigător al alegerilor.

Arăt că am fost implicat, în calitate de candidat la funcția de primar al mun.Botoșani în întreg procesul electoral soldat cu prezenta cerere de validare iar astfel cunosc aspecte care vor putea lămuri instanța cu privire la fraudele electorale comise înainte de vot, în timpul votului și pe perioada numărării și centralizării acestora, fraude care conduc spre concluzia că validarea mandatului a avut loc în mod neîntemeiat iar soluția corectă era aceea de invalidare.

 

*   *   * 

 

Frauda electorală este reprezentată de acțiunile cu caracter nelegal, concertate spre vicierea rezultatului electoral în forma favorizării sau defavorizării unor candidați. Caracterul special al fraudei electorale este dat de multitudinea actelor frauduloase petrecute într-o unitate mică de timp (24-48 de ore) și imposibilitatea, într-o mare măsură, a prezervării probelor ori a efectuării flagrantului necesar asigurării de dovezi. Probatoriul necesar pentru a se constata existența unei fraude electorale poate fi constituit atât din înscrisuri emanate din secțiile de votare și birourile de circumscripție cât și din declarații olografe ale persoanelor care au asistat ori au fost îndemnate să comită fraude electorale. 

 

Art.39, al.1, lit.h din legea nr.115/2015 prevede că Biroul Electoral Central soluționează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscripție electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea și stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripția electorală respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc în termen de cel mult două săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleași condiții, folosindu-se aceleași liste electorale și aceleași liste de candidați și candidaturi independente, cu excepția cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidați sau a unor propuneri de candidaturi independente, în sarcina cărora s-a reținut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. Existența fraudei electorale se stabilește de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o.

Conform art.1, al.2, Cod civil, în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare astfel încât articolul suscitat îl consider aplicabil din punct de vedere metodologic. Astfel, prin folosirea expresiei “Existența fraudei electorale se stabilește de la caz la caz” legiuitorul a admis faptul că în această materie specială nu există o modalitate unică de fraudare ori o tipologie consacrată, magistratul urmând a aprecia probele astfel cum sunt prezentate. Consider că expresia “fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor” impune o condiție care trebuie verificată de magistrat în mod concret, raportat la diferența de voturi existente între candidați. Astfel, la o diferență mică de voturi se impune a se dispune invalidarea dacă există și cea mai mică suspiciune de viciere a rezultatului final.

 

 *   *   * 

 

În ce privește fraudele electorale de care am luat cunoștință, acestea au influențat decisiv rezultatul votului, întrucât au afectat un număr mai mare de 16 voturi, cât a fost diferența față de principalul contracandidat, și au fost concertate spre favorizarea contracandidatului meu ori spre defavorizarea mea, după cum voi explica în continuare:Se constată dispariția fizică a 37 de buletine de vot, precum și imposibilitatea legală de a explica modalitatea în care 50 de persoane se înregistrează în secția de votare, dar nu li se regăsește votul în urne (vezi Anexă – Centralizator alegeri Primar 2020). Precizăm că aceste date sunt declarate ca date finale, în urma efectuării mai multor operațiuni de corectare, modificare sau rectificare efectuate atât de BECM nr. 1 Botoșani, cât și de BECJ nr. 7 Botoșani, operațiuni care au afectat 5 din cele 14 rânduri ale Procesului verbal final de consemnare a rezultatului alegerilor, după cum se poate observa studiind documentul anexat.

Din datele centralizate referitoare la maniera de numărare a voturilor rezultă că din totalul celor 85 de secții de vot de pe raza municipiului Botoșani, în 9 secții de vot s-au încheiat procesele verbale cu erori flagrante, din care rezultă o diferență între voturile din urnă și numărul de persoane care au votat și/sau între numărul buletinelor de vot întrebuințate și numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne. Doar din aceste 9 secții de vot s-au emis procese verbale, care apoi au fost modificate și rectificate prin ștergere, suprascriere ori alte asemenea mijloace când se aflau în jurisdicția BECM și din care, în mod centralizat, rezultă un total de:

 1. 25 de voturi multiple (alegători care au votat fără să aibă acest drept, alegători care au votat de mai multe ori sau care au introdus în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător). Oricare dintre situațiile anterior menționate reprezintă fraudă la vot, conform prevederilor art. 387 Cod penal și determină invalidarea alegerii primarului declarat ales Andrei Cosmin-Ionuț, ținând cont de faptul că diferența dintre primii 2 candidați a fost de numai 16 voturi, iar voturile multiple sunt în număr de 25, după cum urmează:
  1. Secția de votare 49 = 3 voturi multiple
 • 451 buletine de vot întrebuințate
 • 448 alegători care s-au prezentat la urne
  1. Secția de votare 70 = 22 voturi multiple
 • 400 buletine de vot întrebuințate
 • 378 alegători care s-au prezentat la urne
 1. 38 de alegători cărora li s-a încălcat dreptul constituțional de a alege, prin faptul că, deși s-au prezentat la urne, nu au primit buletine de vot sau, dacă au primit, acestea nu se regăsesc nici la buletinele de vot întrebuințate, nici la buletinele de vot din urne, dispărând pur și simplu, fiind astfel în situația evidentă a unei fraude electorale. Oricare dintre situațiile anterior menționate determină invalidarea alegerii primarului declarat ales Andrei Cosmin-Ionuț, ținând cont de faptul că diferența dintre primii doi candidați a fost de numai 16 voturi, iar numărul buletinelor de vot care nu se regăsesc nicăieri, deși alegătorii s-au prezentat la urne este de 38. Concret, regăsim această situație la:
  1. Secția de votare 2 = 15 încălcări ale dreptului de a alege
 • 454 buletine de vot întrebuințate
 • 469 alegători care s-au prezentat la urne
 • 454 voturi depuse în urne de alegători
  1. Secția de votare 10 = 11 încălcări ale dreptului de a alege
 • 503 buletine de vot întrebuințate
 • 514 alegători care s-au prezentat la urne
 • 503 voturi depuse în urne de alegători
  1. Secția de votare 81 = 12 încălcări ale dreptului de a alege
 • 370 buletine de vot întrebuințate
 • 382 alegători care s-au prezentat la urne
 • 370 voturi depuse în urne de alegători
 1. 12 alegători cărora li s-a fraudat dreptul electoral, prin sustragerea voturilor. Evident că și această situație reprezintă o fraudă electorală și determină invalidarea alegerii primarului declarat ales Andrei Cosmin-Ionuț. Concret, regăsim această situație la:
  1. Secția de votare 20 = 1 buletin de vot sustras/dispărut
 • 334 buletine de vot întrebuințate
 • 334 alegători care s-au prezentat la urne
 • 333 voturi numărate (valabil exprimate + nule)
  1. Secția de votare 33 = 6 buletine de vot sustrase/dispărute
 • 270 buletine de vot întrebuințate
 • 270 alegători care s-au prezentat la urne
 • 264 voturi numărate (valabil exprimate + nule)
  1. Secția de votare 60 = 1 buletin de vot sustras/dispărut
 • 444 buletine de vot întrebuințate
 • 444 alegători care s-au prezentat la urne
 • 443 voturi numărate (valabil exprimate + nule)
  1. Secția de votare 83 = 4 buletine de vot sustrase/dispărute
 • 460 buletine de vot întrebuințate
 • 460 alegători care s-au prezentat la urne
 • 456 voturi numărate (valabil exprimate + nule)
 1. Per total, la nivelul circumscripției electorale Municipiul Botoșani, unui număr de 50 de alegători li s-a fraudat dreptul electoral, ei fiind prezenți la urne, dar votul lor neregăsindu-se în urnă. Mai mult, din datele finale rezultă că numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne este mai mare decât numărul buletinelor de vot utilizate, ceea ce înseamnă fie că au venit de acasă la secția de votare cu propriile buletine de vot (situație evidentă de fraudă electorală), fie le-au fost sustrase buletinele de vot ulterior votării, fără ca făptuitorii să poată efectua și corelațiile în procesele verbale. Oricare din toate aceste situații prezentate mai sus reprezintă situații concrete și indubitabile de fraudă electorală și determină invalidarea alegerii primarului declarat ales Andrei Cosmin-Ionuț.Aspectele prezentate mai sus nu reprezintă singurele situații de fraudă electorală. Înscrisurile atașate prezentei demonstrează clar și fără echivoc că la alegerile locale din mun. Botoșani, desfășurate pe data de 27.09.2020, frauda electorală a avut și alte forme de manifestare:

 1. Falsificarea documentelor și evidențelor electorale, manifestată prin falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale, faptă care constituie o infracțiune electorală, fiind prevăzută și sancționată conform art. 391 Cod penal.
 2. Coruperea alegătorilor, manifestată prin oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze un anumit candidat (invariabil același candidat PSD Andrei Cosmin Ionuț), faptă care constituie o infracțiune electorală, fiind prevăzută și sancționată conform art. 386 Cod penal.

Cu titlu de exemplu, voi prezenta succint câteva astfel de fapte, urmând ca instanța, în virtutea rolului său activ, caracteristic, să extindă analiza acestor tipuri de fapte, inclusiv prin solicitarea de la autoritățile competente și verificarea înregistrărilor audio-video efectuate de operatorul de tabletă în secțiile de votare, precum și a înregistrărilor video din zona secțiilor de votare, perimetru cu statut special în ziua alegerilor.

 • Falsificarea documentelor și evidențelor electorale – Secția de votare nr. 83: 
  • Deși în Procesul verbal întocmit la secția de votare și semnat de toți membrii biroului electoral este consemnat la lit. ”g”, nr. crt. 5 (Flutur Cătălin-Mugurel) un total de 161 de voturi, pe tabletă și, ulterior, în procesul verbal de la BECM nr. 1 Botoșani s-a trecut un total de 160 de voturi, fără să existe vreo renumărare sau vreo hotărâre BECM de modificare în acest sens. Diferența de voturi, în defavoarea mea, a fost sesizată de dnul Andrei Amos chiar în seara votului, în secția de votare, care i-a transmis președintei imediat această neregulă. Însuși locțiitorul a confirmat că Flutur Cătălin a avut 161 voturi, nicidecum 160, dar președinta a refuzat să rectifice rezultatul, motivat de faptul că a introdus deja datele în sistem. Acest refuz, coroborat cu faptul că aceeași persoană a efectuat mai multe modificări și rectificări ale procesului verbal, aplicând ștampila și semnând în dreptul modificărilor, demonstrează rea-credință și intenție clară de a se falsifica documentele și evidențele electorale strict în defavoarea mea. Anexez declarația olografă a dlui Amos Andrei și copii ale proceselor verbale inițiale și finale pentru SV83.
  • Mai mult, la această secție de votare există procese verbale nesemnate spre validare, conform procedurii, în colțul din dreapta sus, de președintele BECM nr. 1 Botoșani, ceea ce înseamnă că nu sunt valabile, iar informațiile conținute de aceste procese verbale nu întrunesc cerințele minime obligatorii și, implicit, nu pot fi folosite la numărătoarea finală. 
 • Falsificarea documentelor și evidențelor electorale – Secția de votare nr. 80: 
  • Un alt caz flagrant de fraudă electorală și de viciere a rezultatului electoral este dat de situația de la Secția de votare nr. 80, unde există hotărâri de modificare de la 63 la 162 voturi, prin renumărarea voturilor unui singur candidat, deloc întâmplător chiar Andrei Cosmin-Ionuț. În urma acestei modificări, care oricum excede limitei de competență a BECM, dacă ne raportăm la prevederile Hotărârii nr. 95 a Biroului Electoral Central, nu se realizau corelațiile din procesul-verbal, motiv pentru care s-a decis atribuirea unui vot candidatului Nicoi Florin. Această decizie s-a luat fără să existe vreo hotărâre de modificare, fără vreun criteriu, fără vreo renumărare a voturilor și fără a se identifica în mod real, practic, vreun vot valabil exprimat în favoarea sa! Singura explicație pentru alegerea acestei soluții a fost aceea că …. ”are voturile cele mai puține, oricum nu contează, iar altfel nu iese cheia de control”. Este evident că suntem în situația clară de a se falsifica documentele și evidențele electorale, eu fiind, din nou, unul dintre cei posibil prejudiciați.
 • Falsificarea documentelor și evidențelor electorale – Mai multe secții de votare: 
  • Procesele verbale din mai multe secții de votare au fost modificate inclusiv la rândul”g” („Voturi valabil exprimate obținute de fiecare candidat la funcția de primar”), fără să existe hotărâri de modificare și procese verbale de renumărare semnate de membrii BECM. Apreciem că în această situație s-ar fi impus reverificarea și renumărarea voturilor, deoarece situația excede prevederilor Hotărârii nr. 98 emisă de Biroul Electoral Central. Refuzul BECM nr. 1 Botoșani de a efectua aceste operațiuni a protejat practic vicierea rezultatului final și, implicit, frauda electorală.
 • Coruperea alegătorilor: 
  • Mai mulți alegători, prin declarație asumată sub propria semnătură (anexate prezentei), au sesizat multiple situații privind oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorilor să voteze un anumit candidat (invariabil același candidat PSD Andrei Cosmin Ionuț). Sumele de bani oferite erau cuprinse între 50-100 lei, existând alegători care au primit ei înșiși această ”ofertă”, unii refuzând-o, alții acceptând-o. Atât timp cât legea include la infracțiunile electorale atât oferirea, cât și darea de bani, este evident că indiferent dacă ”oferta” a fost refuzată sau acceptată, suntem în situația clară de corupere a alegătorilor, care este în directă legătură cu frauda electorală. 
  • Alături de aceste declarații, unii alegători au transmis înregistrări audio-video privind fapte de corupere a alegătorilor prin oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorilor să voteze candidatul PSD, înregistrări ce le punem, de asemenea, la dispoziția instanței într-un format acceptat de tehnica de calcul.
  • Reiterez solicitarea ca instanța să-și manifeste rolul activ și să solicite autorităților competente și înregistrările video din perimetrul secțiilor de votare (în special cele la care se face referire în declarațiile anexate), acestea fiind concludente în ceea ce privește fenomenul și întinderea fraudei electorale.

 

Asupra chestiunii juridice legate de parcurgerea procesului electoral fără a exista constatări ale fraudei electorale din partea autorităților competente, considerăm că acest fapt nu constituie un impediment legal deoarece textul de lege permite judecătorului, separat de cele petrecute în contenciosul electoral, să constate frauda electorală. Este de remarcat că doar Biroul Electoral Central are atribuită o competență de constatare a fraudei electorale care conduce automat spre o decizie de repetare a alegerilor fără a se mai ajunge la o încheiere de invalidare mandat. În consecință, instanța de judecată, în temeiul art.149 din Codul Administrativ poate să verifice și să reverifice orice dovezi care nu au fost aduse la cunoștința BEC, nefiind necesar ca probele în susținerea fraudei electorale să fi fost supuse contenciosului electoral în prealabil.

Față de claritatea textului art.149, instanța de judecată nu poate pretinde nicio altă constatare legală din partea altor autorități legate de vicierea procesului electoral, întrucât textul legal nu prevede o astfel de condiție prealabilă.

 

Aspectele descrise mai sus sunt dovedite cu înscrisurile anexate împreună cu verificarea înregistrărilor audio-video efectuate de operatorul de tabletă în secțiile de votare, precum și a înregistrărilor video din zona secțiilor de votare, perimetru cu statut special în ziua alegerilor.

 

Solicităm judecata cauzei în lipsă.