Administrație Știri locale

13,3 milioane lei din PNRR pentru dotarea Spitalului Municipal Dorohoi pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Numele proiectului: „Îmbunătățirea serviciilor medicale ale
Spitalului Municipal Dorohoi prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”
Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectivul general: Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Municipal Dorohoi prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, conducând astfel la creșterea nivelului de siguranță, securitate și funcționalitate a infrastructurii de sănătate la nivel regional și local.
Obiective specifice:
1) Dezvoltarea Laboratorului de analize microbiologice specializate;
2) Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi cu echipamente destinate reducerii IAAM.
Valoarea totală a proiectului: 13.376.058,11 lei
Data începerii şi finalizării proiectului:
29.12.2023 – 02.05.2024
Codul proiectului: 616902504
Contract de finanţare: nr. 944/147/NOSO/15122023/29.12.2023
„PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGeneraţieUE”