Știri locale

Comunicat finalizare proiect „Modernizarea si dotarea C.M.I Dr. Bejan Daniela”

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL Dr Bejan G. Daniela, anunta finalizarea proiectului cu titlul „Modernizarea si dotarea C.M.I Dr. Bejan Daniela”, finantat de Uniunea Europeana – Urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului National de Rezilienta si Redresare, Pilonul V: Sanatate si rezilienta instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, Investitia specifica: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primara, COD APEL MS-0001.

Proiectul a fost implementat de CMI Dr Bejan G. Daniela, in calitate de beneficiar si s-a derulat pe parcursul a 6 luni, in intervalul 24.07.2023 – 23.01.2024.

Obiectivul general al proiectului a vizat renovarea, modernizarea și dotarea cu  mobilier nou a CABINET MEDICAL INDIVIDUAL  Dr Bejan G. Daniela.

Activități principale ale proiectului: 

  • Realizarea lucrarilor de renovare ale cabinetului 
  • Achizitia și  Dotarea cu  mobilier nou a cabinetului
  • Activitați  de informare și  publicitate ale proiectului

Investitiile realizate in cadrul proiectului au constat in realizarea de lucrari de renovare a mansardei si dotarea cu mobilier (birou medic, scaun medic si scaune pacienti) a Cabinetului Medical Individual Dr Bejan Daniela situat in localitatea Draxini, comuna Bălușeni, județ Botoșani.

Impactul pe care realizarea investitiei il are la nivelul localitatii/ regiunii se poate sintetiza prin:

  • cresterea capacitatii cabinetului de medicina de familie de a furniza servicii medicale la niveluri superioare de complexitate si calitate si implicit la scaderea internarilor evitabile, risipa de resurse financiare si respectiv cresterea satisfactiei pacientului fata de medicul de familie.
  • asigurarea accesului la servicii esentiale de asistenta medicala de baza, inclusiv servicii de preventie, diagnostic, evaluare, tratament precoce si monitorizare a pacientului;
  • imbunatatirea asistentei medicale primare prin dotarea cabinetului vizat;
  • scaderea gradientului de inechitate pentru accesarea serviciilor medicale de baza la nivelul populatiei sub-deservite.

Valoarea totală a proiectului: 93.666,69 lei inclusiv TVA ;

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 93.666,69 lei inclusiv TVA;

Valoarea eligibilă din PNRR: 78.711,50 lei;

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 14.955,19 lei;

Date de contact:

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL Dr Bejan G. Daniela

Adresa: localitatea Draxini,  Comuna Baluseni, judet Botosani

Telefon: 0729 121 405

E-mail: drbejandaniel@yahoo.com 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana – urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.