Știri locale

A apărut Agenda „Eminescu – 174” pentru 2024

Începând cu anul 2020, Memorialul Ipotești – Centru Național de Studii „Mihai Eminescu” editează o agendă personalizată, dedicată operei și vieții lui Mihai Eminescu.

Agenda din anul 2020, „Eminescu – 170”, a oferit o cronologie a vieții lui Mihai Eminescu, fiind elaborată în baza surselor: Petru Creția, „Testamentul unui eminescolog”; I.E. Torouțiu, „Studii și documente literare”, Vol. IV, „Junimea”; Augustin Z.N. Pop, „Contribuții documentare la biografia lui Mihai Eminescu; Gh. Ungureanu, „Eminescu în documente de familie”; Petru Vintilă, „Eminescu. Roman cronologic”.

Textele incluse în agenda din anul 2021, „Eminescu – 171”, au avut menirea de a aminti de poezia eminesciană, selecția fiind făcută după volumul „Poesii” de Mihail Eminescu, Editura Librăriei SOCECU & Comp., București, 1884.

Fragmentele care alcătuiesc agenda din anul 2022, „Eminescu – 172”, au amintit de poezia eminesciană. Selecția a cuprins poeziile – 65 la număr –  din perioada dintre debutul lui Mihai Eminescu, în ianuarie 1866, și vara anului 1883, poezii pe care poetul le-a dat spre tipărire și „care au fost publicate toate”. Trimiterile sunt făcute în baza datelor identificate de Petru Creția în „Testamentul unui eminescolog”.

Agenda din anul 2023, „Eminescu – 173”, îl evocă pe Eminescu, pornind de la amintirile celor care l-au cunoscut. Fragmentele au fost selectate din: Gh. Bulgăr, „Pagini vechi despre Eminescu”; „Ei l-au văzut pe Eminescu”. Antologie, ediție, note bibliografice de Cristina Crăciun și Victor Crăciun; „Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieți spusă de contemporani”. Selecție, note, cronologie și prefață de Cătălin Cioabă.

Semnalăm apariția agendei „Eminescu – 174” pentru anul 2024. Textele care alcătuiesc agenda au fost selectate din: „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit: corespondență inedită Mihai Eminescu-Veronica Micle: scrisori din arhiva familiei Graziella și Vasile Grigorcea”. Ediție îngrijită, transcriere, note și prefață de Christina Zarifopol-Illias și „M. Eminescu: Opere XVI: Corespondență. Documentar”. Coordonator: Dimitrie Vatamaniuc.  Agenda reproduce fragmente din scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, îndemnând cititorul la o lectură integrală a corespondenței dintre ei.

Agenda „Eminescu-174” pentru anul 2024 poate fi achiziționată de la punctul de informare din incinta Memorialului Ipotești.

Comunicat de presă