Știri locale

Anunț: Primăria Ștefănești vinde mai multe proprietăți imobiliare

Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, cod fiscal 3373403, telefon 0231564101, email: primaria@stefanesti-bt.ro , persoană de contact – Corduneanu Alin – Leonard, Administrator public, anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor imobile, aparținând domeniului privat al Orașului Ștefănești:

  1. 1. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 37,19 mp, înscris în C.F. 50031-C1-U24, strada Nicolae Iorga nr. 6, scara B, bloc 6, etaj III, nr. apartament 15;
  2. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 27,14 mp, înscris în C.F. 50394-C1-U15, strada Nicolae Iorga nr. 1, scara B, bloc 1, etaj parter -spațiu consultanță;
  3. Imobil înscris în CF 55395, str. Ștefan Luchian nr. 10 compus din clădire C1 în suprafață de 130 mp și teren în suprafață de 824 mp, formată din P.C. 1162 în suprafață de 178 mp, P.C. 1164 în suprafață de 149 mp și P.C. 1160 în suprafață de 499 mp;

Vânzarea se face conform art. 363 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din data de 27.02.2023 și Hotărârii Consiliului Local 69/25.07.2023 .

Orașul Ștefănești pune la dispoziția persoanelor interesate, care au înaintat o solicitare în acest sens, un exemplar din documentația de atribuire gratuit.

Dată limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.12.2023 ora 14:00.

Dată limită de depunere a ofertelor este 29.12.2023, ora 14.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, pentru fiecare imobil pentru care se licitează.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 10.01.2024 ora 10:00  la sediul Orașului Ștefănești, orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian nr. 4, județul Botoșani;

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.

              Primar,         Secretar general al orașului,

        Florin Buțura                                                        Petru Vesel