Știri locale

Anunț: Apartamente scoase la închiriere de Primăria Ștefănești

Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, cod fiscal 3373403, telefon 0231564101, email: primaria@stefanesti-bt.ro , persoană de contact – Corduneanu Alin – Leonard, Administrator public, anunță închirierea prin licitație publică a următoarelor imobile, aparținând domeniului privat al Orașului Ștefănești:

  1. Apartament compus din 1 cameră, suprafața utilă de 23,73 mp, înscris în C.F. 50394-C1-U16, strada Nicolae Iorga nr. 1, scara A, bloc 1, etaj III, nr. apartament 8;
  2. Apartament compus din 3 camere, suprafața utilă de 45,45 mp, înscris în C.F. 50031-C1-U15, strada Nicolae Iorga nr.  6, scara B, bloc 6, etaj IV, nr. apartament 18;
  3. Apartament compus din 3 camere, suprafața utilă de 45,45 mp, înscris în C.F. 50031-C1-U18, strada Nicolae Iorga nr.  6, scara A, bloc 6, etaj IV, nr. apartament 18;
  4. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 36,17 mp, înscris în C.F. 50002-C1-U22, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara B, bloc 5, etaj IV, nr. apartament 19;
  5. Apartament compus din 2 camere, suprafața utilă de 35,87 mp, înscris în C.F. 50002-C1-U23, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara A, bloc 5, etaj I, nr. apartament 7;
  6. Apartament compus din 2  camere, suprafața utilă de 34,76 mp, înscris în C.F. 50002-C1-U26, strada Nicolae Iorga nr. 5, scara B, bloc 5, etaj parter, nr. apartament 4;

Orașul Ștefănești pune la dispoziția persoanelor interesate, care au înaintat o solicitare în acest sens, un exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic. Solicitarea se depune la Registratura orașului Ștefănești, situată în orașul Ștefănești str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, telefon 0231564101.

Dată limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.12.2023 ora 14:00.

Dată limită de depunere a ofertelor este 29.12.2023, ora 14.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, pentru fiecare imobil pentru care se licitează.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 10.01.2024 ora 12:00  la sediul primăriei orașului Ștefănești, situată în orașul Ștefănești str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, sala de ședințe.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.

              Primar,         Secretar general al orașului,

        Florin Buțura                                                        Petru Vesel