Știri locale

Comunicat demarare proiect „Modernizarea si dotarea C.M.I Dr. Bejan Daniela”

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL Dr Bejan G. Daniela, anunta demarareaproiectului „Modernizarea si dotarea C.M.I Dr. Bejan Daniela”, proiect finantat de Uniunea Europeana – Urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare,Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, COD APEL MS-0001.

Proiectul este implementat de CMI Dr Bejan G. Daniela, in calitate de beneficiar si se deruleaza pe parcursul a 6 luni, in intervalul 24.07.2023 – 23.01.2024.

Obiectivul general al proiectului vizeaza renovarea, modernizarea și dotarea cu mobilier nou a CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DrBejan G. Daniela.

Activități principale ale proiectului:

 Realizarea lucrarilor de renovare ale cabinetului

 Achizitia și Dotarea cu mobilier nou a cabinetului

 Activitați de informare și publicitate ale proiectului

Investitiile realizate in cadrul proiectului:

 vor asigura accesul la servicii esentiale de asistenta medicala de baza, inclusiv servicii de preventie, diagnostic, evaluare, tratament precoce si monitorizare a pacientului;

 vor contribui la imbunatatirea asistentei medicale primare prin dotarea cabinetului vizat;

 vor genera scaderea gradientului de inechitate pentru accesarea serviciilor medicale de baza la nivelul populatiei sub-deservite;

 vor conduce la cresterea capacitatii cabinetului de medicina de familie de a furniza servicii medicale la niveluri superioare de complexitate si calitate si implicit la scaderea internarilor evitabile, risipa de resurse financiare si respectiv cresterea satisfactiei pacientului fata de medicul de familie.

Valoarea totală a proiectului: 93.666,69 lei inclusiv TVA ;

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 93.666,69 lei inclusiv TVA;

Valoarea eligibilă din PNRR: 78.711,50 lei;

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 14.955,19 lei

ABC-CON International