Administrație Știri locale

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus”

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr.  277/08.11.2023

Asociația GAL “Valea Bașeului de Sus” informează cu privire la implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus”

În data de 25.09.2023, GAL „VALEA BAȘEULUI DE SUS” a semnat Decizia de finanțare nr. D19100000012310700100, în cadrul Sub-măsurii 19.1 – „Sprijin pregătitor” cu o valoare totală eligibilă de 24.378 Euro. Acest proiect este finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR) pentru Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală în acord cu PNS 2023-2027 și fișa de intervenție DR 36 LEADER – Dezvoltarea Locală plasată sub responsabilitatea comunității.

În perioada octombrie-noiembrie 2023, GAL „Valea Bașeului de Sus” va organiza activități de animare, întâlniri de informare, acțiuni de consultare a populației, respectiv activități de colectare date din teritoriu în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru programarea 2023-2027.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus” reprezintă interesele locale în dezvoltarea rurală a 14 localități din județul Botoșani: orașul Săveni și comunele:  Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești, Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești.

Dezvoltarea locală, plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) se referă la participarea integrată a actorilor locali în identificarea soluțiilor concrete, planificarea și implementarea sustenabilă de proiecte.

În cadrul activităților specifice de animare, informare și consultare publică se organizează întâlniri ale partenerilor, reprezentanți ai administrației publice locale, precum și actori locali, întreprinzători, fermieri, reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți ai instituțiilor publice, reprezentanți ai minorităților, ai cooperativelor sau formelor asociative, cetățeni din teritoriul GAL.

Cei interesați, în participarea la activitățile de consultare în vederea identificării nevoilor, cerințelor și priorităților comunitare pentru elaborarea viziunilor de dezvoltare și trasarea direcțiilor de acțiune strategică pentru programarea 2023-2027, pot solicita sau transmite informații la sediul primăriilor din UAT-urile partenere, la sediul GAL sau folosind următoarele date de contact:

Telefon/fax: 0231.540.800;

E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com.

ABC-CON International