Administrație Știri locale

Unitățile de învățământ din Darabani dotate cu echipamente digitale, laboratoare și cabinete prin PNRR

„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata”

Data: 19262/17.10. 2023

Comunicat demarare proiect

„Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Orasul Darabani, Judetul Botosani”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2631

Orasul Darabani, anunta demararea proiectului „Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Orasul Darabani, Judetul Botosani”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2631, proiect finantat de Uniunea Europeana – Urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

Proiectul este implementat de Orasul Darabani, in calitate de beneficiar si se deruleaza in intervalul 22.09.2023 – 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea participarii la un proces educational de calitate, relevant, modern si inclusiv, prin modernizarea infrastructurii educationale existente si respectiv a dotarilor aferente. Se va obtine astfel un nivel superior de rezilienta si adaptabilitate a sistemului educational, care sa corespunda cu nevoile prezente si viitoare ale pietei muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea capacitatii institutiilor de invatamant din Orasul Darabani de a furniza un serviciu educational inalt calitativ prin dotarea corespunzatoare cu echipamente/mobilier/etc;
 • Cresterea gradului de relevanta a procesului educational;
 • Asigurarea unui mediu educational care sa incurajeze participarea la educatie si sa reduca riscul de abandon scolar;
 • Asigurarea transformarii digitale a scolilor si adaptarea acestora la standardele comunitare prin realizarea dotarilor corespunzatoare cu echipamente digitale relevante;
 • Asigurarea unui mediu educational inclusiv si nediscriminatoriu prin dotarea cu echipamente/mobilier relevant

Proiectul vizeaza dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Darabani, dupa cum urmeaza:

 • 2 laboratoare de informatica dotate;
 • 55 sali de clasa  dotate cu echipamente digitale pentru organizarea invatarii in mediul virtual;
 • 54  sali de clasa dotate cu mobilier si materiale didactice;
 • 2 laboratoare de stiinte respectiv  laborator multidisciplinar dotat cu mobilier specific si material didactic;
 • 2 laboratoare de stiinte respectiv  laborator multidisciplinar dotat cu cu echipamente digitale;
 • 6 cabinete scolare din care 2 cabinete scolare, 2 cabinete de asistenta psihopedagogice, 2 sali de sport;
 • 1 atelier de practica dotat cu mobilier, echipamante digitale si materiale specifice;

Grupul țintă, direct influentat de activitatile proiectului, este format din elevii si cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si unitatile conexe eligible de pe raza Orasului Darabani.

Activitatile si respectiv achizitiile previzionate in cadrul proiectului contribuie in mod direct la obiectivele strategice de dezvoltare regionala, de inovare si specializare inteligenta. Astfel, echipamentele si dotarile realizate vor facilita un proces educational care sa conduca la dezvoltarea resurselor umane si respectiv a activitatilor extrascolare dedicate creativitatii si atitudinii inovative dar si dezvoltarii aptitudinilor pedagogice in invatamantul preuniversitar si familiarizarea cadrelor didactice cu noile trenduri si tehnologii relevante pentru domeniile Smart.

Investitiile realizate in cadrul proiectului vor influenta pozitiv grupul tinta prin:

 • Cresterea nivelului de atractivitate a intregului proces educational prin realizarea unor dotari cu echipamente/mobilier/etc;
 • Dotarea efectivului de profesori cu echipamentele necesare, moderne si relevante in asa fel incat sa fie asigurat un nivel optim de calitate a activitatii didactice;
 • Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente specifice si relevante inlesnirii procesului de invatare

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.108.571,64 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 3.452.581,21 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 655.990,43 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana – urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

Date de contact:

Primar, MIHAI-ALIN GIRBACI

Telefon 0733945997

E-mail secretariat@primariadarabani.ro

Manager proiect, Irimia lucian

Tel.0749209565

ABC-CON International