Administrație Știri locale

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”Comunicat de presă:

Numele proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice

și echipamente digitale a unităților de învățământ

preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Dorohoi,

 județ Botoșani”

Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Obiectivele proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii

educaționale din Municipiul Dorohoi în vederea creșterii

 calității și diversificării ofertei educaționale, prin dotarea

unităților de învățământ preuniversitar la standarde

 europene cu echipamente performante, resurse

 educaționale optime și dezvoltarea sistemului digital

 de educație.

Valoarea totală a proiectului: 10.453.632,51 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 

30.08.2023 – 31.12.2024

Codul proiectului: F-PNRR-Dotări-2023-2892

ABC-CON International