Știri locale

Bloc privat cu 6 etaje pe str. col. Tomoroveanu

Un dezvoltator imobiliar a depus la Primăria Botoșani un proiect pentru construirea unui bloc de șase etaje pe strada col. Victor Tomoroveanu, mai sus de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă.

În momentul de față proiectul este la faza de ”CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare – obținere aviz de oportunitate pentru P.U.Z + RLU: “ Construire locuințe colective S+P+5E (6E retras), cu spații comerciale la parter “ TEREN: Str. Col. Victor Tomoroveanu, nr. 23”.

Este primul proiect imobiliar privat anunțat în această zonă a orașului.

”Terenul studiat este format dintr-o parcelă, CAD 57926, cu suprafața de 893 mp (din

măsurători), având categoria de folosință curți construcții și fiind încadrat în U.T.R. 34, cu

funcțiunea actuală LMu1 – subzonă exclusiv rezidențială – locuințe și funcțiuni

complementare, cu clădiri P, P+1, P+2, până la 10 m. Terenul se află în proprietatea persoanei juridice S.C. DEZSTORE LOGISTIC S.R.L. și este împrejmuit și ocupat de două construcții: locuință unifamilială, Sc 104 mp și magazie, Sc 12 mp, ce urmează să fie demolate”, se precizează în documentația înaintată Primăriei municipiului Botoșani.

Dezvoltatorul vrea să convingă Consiliul Local al municipiului Botoșani de oportunitatea construirii pe acea parcelă de teren a unei clădiri rezidențiale de peste 10 metri înălțime

”Pe terenul mai sus menționat, se propune asigurarea condițiilor de

construire necesare în vederea edificării unei clădiri de locuințe colective, cu un spațiu

comercial la parter, cu regim de înălțime de 7 niveluri (P+5E – 6E retras), cu suprafața

construită de 276,68 mp și a asigurării utilităților necesare. Toate cheltuielile vor fi suportate de investitor”, se mai precizează în documentație.