Administrație Știri locale

Licitație de 8,34 milioane lei, din fonduri europene, pentru a scăpa municipiul Botoșani de munții de deșeuri de lângă Pădurea Rediu

Pe 4 iulie 2023, Primăria municipiului Botoșani va scoate la licitație lucrările de 8,34 milioane lei, fără TVA, din fonduri europene, pentru a rezolva problema celor trei depozite temporare de deșeuri de lângă Pădurea Rediu, chiar lângă vehcea rampă de gunoi a urbei.

UAT Botoșani a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program RO-Mediu, Contractul de Finanțare nr. 25247/ 24.11.2022 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”, pentru implementarea proiectului „Închiderea SST neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității UAT Municipiul Botoșani de a gestiona/ reduce/ elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ce conduc la îndeplinirea obiectivului general sunt: 1. Determinarea impactului închiderii a 3 depozite temporare de deșeuri municipale asupra mediului, în 18 luni de implementare a proiectului; 2. Planificarea și implementarea planului de măsuri de închidere a celor 3 depozite temporare de deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului; 3. Promovarea intervenției pilot realizate cu sprijinul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, în cele 18 de luni de implementare a proiectului. Principalul rezultat al proiectului (outcome) este reprezentat de închiderea a 3 depozite temporare de stocare a deșeurilor municipale, încadrându-se în Rezultatul direct de program 2.1. „Măsuri de reducere a poluării generate de substanțele periculoase din depozitele temporare de deșeuri municipale”. În acest fel se va îmbunătăți starea mediului și calitatea vieții cetățenilor Municipiului Botoșani. Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a reduce riscul de sanatate asociat cu poluarea cauzata de eliminarea deseurilor. Principalele obiective ale proiectului sunt: -imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor, – diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei, – refacerea peisajului natural.

ABC-CON International