Administrație Știri locale

Locuințe de serviciu pentru specialiști în orașul Ștefănești cu finanțare prin PNRR

Comunicat de presă

PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

U.A.T. ORASUL STEFANESTI, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 07.12.2022 proiectul Construirea de locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in orasul Stefanesti, judetul Botosani finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.2 – Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant, Investitia I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului vizeaza sporirea accesului la locuinte de calitate pentru specialistii din sanatate si invatamant care ofera astfel de servicii, in baza contractului de finantare nr. 138006.

Obiectivul specific il reprezinta imbunatatirea conditiilor de locuit la nivelul orasului Stefanesti prin construirea de noi unitati de locuit si asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in orasul Stefanesti, judetul Botosani in baza contractului de finantare nr. 138006.

Valoarea totală a proiectului este de 8.892.826,93 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fara TVA 7.472.963,81 lei si valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR 1.419.863,12 lei.

Data de început a proiectului este 07.12.2022, iar data de finalizare este 07.02.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 14 luni.

Codul proiectului: C10-I2-137

Date de contact: Primar – Butura Florin

U.A.T. ORASUL STEFANESTI cu sediul în orasul Stefanesti, str. Stefan Luchian, nr. 4, judetul Botosani, telefon: 0231564101, e-mail: primaria@stefanesti-bt.ro  

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei!”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                  https://www.facebook.com/PNRROficial/ 

ABC-CON International