Administrație Știri locale

Prin PNRR se înființează în Dorohoi un centru de colectare cu aport voluntar (CAV)

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele proiectului: „Înfiinţarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”

Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a proiectului: 4,558,787.66 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 

05.04.2023 – 30.09.2024

Codul proiectului: C3I1A0122000279

PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGeneraţieUE

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul U.A.T. Municipiul Dorohoi, persoana de contact: manager de proiect – Lazăr Alexandru, telefon: 0231.610133, 0231.611310, e-mail: alexandru.lazar@primariadorohoi.ro.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

ABC-CON International