Administrație Știri locale

ANUNȚ comuna Hilișeu-Horia: Licitație publică în vederea concesionării unui spațiu

Comuna Hilișeu-Horia,  cod fiscal 4524938, adresa: sat Hilișeu-Horia, str. Principală nr. 80, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani, tel/fax; 0231621052; 0231621152, anunța organizarea licitației publice în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu o suprafață utilă de 44 mp din cadrul clădirii dispensarului uman, din satul Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani, în vederea înființării unei farmacii conform HCL nr. 22 din 31.03.2023 și prevederilor OUG.57/2019.

      Licitația va avea loc în data de 15.05.2023, ora 12:00

Preț de pornire 7,95 lei/mp/luna

Garanție de participare 100 lei;

Taxa de participare 100 lei

Data limita de depunere a ofertelor este 12.05.2023, ora 12:00, la secretariatul Comunei Hilișeu-Horia.

       Persoanele interesate pot solicita obținerea documentației de atribuire de la sediul Comunei Hilișeu-Horia – Compartimentul Achiziții publice

Persoana de contact; Administrator public Buliga Alin-Ovidiu, telefon 0231621052, e-mail: primariahiliseu@yahoo.com .

ABC-CON International