Administrație Știri locale

6,14 kilometri de piste de biciclete în Săveni cu bani din PNRR

COMUNICAT DE PRESĂ: “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Orașul Săveni, județul Botoșani, demarează proiectul „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în Orașul  Săveni, județul Botosani” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, investitia I1.4. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan.

Componenta C10 – Fondul Local abordează provocările legate de disparițiile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparițiilor teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. Totodată se urmărește asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale. Orașul Săveni, județul Botoșani, contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Componentei 10 I1.4 asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local cu lungimea de 6,14 km si lățimea benzii între 1-1,5 m.

Data de început a proiectului este 16.12.2022, iar data de finalizare este 16.04.2026, durata de implementare a acestuia fiind de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 1.798.409,99lei, din care valoarea eligibilă din PNRR fără TVA 1.511.268,90 lei și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 287.141,09 lei.

Date de contact:

Adresă: Str. 1 Decembrie nr. 1, oraș Săveni, județ Botoșani

Email: primaria_saveni@yahoo.com

Telefon: 0231-541070

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
https://mfe.gov.ro/pnrr/                               https://www.facebook.com/PNRROficial

ABC-CON International