Administrație Știri locale

10 clădiri reabilitate energetic în Săveni cu fonduri europene din PNRR

COMUNICAT DE PRESĂ “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Orașul Săveni, județul Botoșani, demarează proiectul “Renovare energertică a clădirilor rezidențiale multifamiliale nr. 24, C1, C2, D3, D4, 41, D1, D2, V1, V2 din Orașul Săveni, județul Botoșani” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,  Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea A3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin implementarea proiectului se vor realiza:

  • Lucrări de creștere a eficienței energetice;
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
  •  Alte tipuri de lucrări.

Data de început a proiectului este 17 octombrie 2022, iar data de finalizare este 17 aprilie 2026, durata de implementare a acestuia fiind de 40 de luni.

          Valoare totală a proiectului este de 14.872.323,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de  12.497.750,76 lei și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 2.374.572,64  lei.

Date de contact:

Adresă: Str. 1 Decembrie nr. 1, oraș Săveni, județ Botoșani

Email: primaria_saveni@yahoo.com

Telefon: 0231-541070

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
https://mfe.gov.ro/pnrr/                               https://www.facebook.com/PNRROficial

ABC-CON International