Administrație Știri locale

Bani din PNRR în Săveni pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde

Comunicat de presă: “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Orașul Săveni, județul Botoșani, demarează proiectul “Achiziționarea de echipamente și aplicații pentru managementul local în Orașul Săveni, județul Botoșani” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, investitia I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Componenta C10 – Fondul Local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană.

 Obiectivul acestei componente este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparițiilor teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. Totodată se urmărește asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale. Orasul Saveni, județul Botosani, contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Componentei C10 prin achiziția de softuri și echipamente în concordanță cu PNRR, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.1.2. Mobilitatea urbană verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Data de început a proiectului este 20 decembrie 2022, iar data de finalizare este 20 aprilie 2026, durata de implementare a acestuia fiind de 40 de luni.

          Valoare totală a proiectului este de 1.523.083,38 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de  1.279.902,00 lei și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 243.181,38 lei.

Date de contact:

Adresă: Str. 1 Decembrie nr. 1, oraș Săveni, județ Botoșani

Email: primaria_saveni@yahoo.com

Telefon: 0231-541070

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
https://mfe.gov.ro/pnrr/                               https://www.facebook.com/PNRROficial