Administrație Știri locale

ANUNT privind achizitia de imobile in vederea realizarii obiectivelor de investitii

UAT ORASUL STEFANESTI, cu sediul în str. Stefan Luchian nr. 4, localitatea Stefanesti, oras Stefanesti, judet Botosani, tel./fax 0231.564.101/0231.564.381, e-mail primaria@stefanesti-bt.ro, cod unic de înregistrare 3373403, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneti ofertele dumneavoastră pentru achizitia de catre UAT Stefanesti a unor imobile in vederea realizarii obiectivelor de investitii:

1.Parcare Cinematograf “Prutul”, oras Stefanesti, judetul Botosani;

2.Construire Centru Comunitar Integrat in localitatea Badiuti, oras Stefanesti, judetul

   Botosani

Sursa de finantare: bugetul local.   

Servicii pentru care se face achizitia: 70120000-8 – Cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare(Rev.2)

Achiziția unor imobile in vederea realizarii obiectivelor de investitii:

1.Parcare Cinematograf “Prutul”, oras Stefanesti, judetul Botosani,

2.Construire Centru Comunitar Integrat in localitatea Badiuti, oras Stefanesti, judetul

   Botosani

Descrierea  și identificarea  bunurilor care urmeaza a fi achizitionate:

(1) Imobilele  propuse pentru a fi cumpărate trebuie sa fie situate astfel:

      a)Imobil Parcare Cinematograf “Prutul”, trebuie sa fie situat in imediata vecinatate a Cinematografului “Prutul”, din strada Octav Onicescu-DN 24C, nr.14, orasul Stefanesti, judetul Botosani;Suprafata minima 500mp, avand cale de access spre DN 24C si posibilitate de acces la reteaua electrica, reteaua de apa potabila;

      b)Imobil pentru construire Centru Comunitar Integrat Badiuti, trebuie sa fie situat in intravilanul localitatii Badiuti, orasul Stefanesti, judetul Botosani, suprafata minima 1.200mp cu acces la cai de comunicatii.

(2) Imobilele  în cauză  sunt destinate  pentru  realizarea obiectivelor de investitii:

                 a) Parcare Cinematograf “Prutul”, oras Stefanesti, judetul Botosani;

     b) Construire Centru Comunitar Integrat in localitatea Badiuti, oras Stefanesti, judetul Botosani

Nivelul maxim al preturilor de achizitie este de:

1.Imobil parcare Cinematograf “Prutul”= 51.200 lei, echivalent in euro = 10.394,88 euro

2.Imobil construire Centru Comunitar Integrat = 37.400 lei, echivalent in euro = 7.593,14   euro

Curs euro 4,9255, din data de 24.03.2023.

Pentru stabilirea ofertei câstigătoare se va aplica criteriul: prețul cel mai scăzut.

Orice persoana, fizica sau juridica, care detine un imobil, conform specificatiilor din Caietul de sarcini are dreptul de a participa la procedura si de a obtine informatii in acest sens.

Procedura de atribuire aplicată: negociere directa;

Garantia de participare

Nu este cazul

Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit: de la sediul autorității contractante;    UAT ORAS STEFANESTI din str. Stefan Luchian nr. 4, localitatea Stefanesti, oras Stefanesti, judet Botosani;

Termenul limită de depunere a ofertelor individuale: data de 12.04.2023, ora 14:00;
a) Adresa la care se depun ofertele: sediul UAT ORAS STEFANESTI din str. Stefan Luchian nr. 4, localitatea Stefanesti, oras Stefanesti, judet Botosani;
b) Limba în care se redactează oferte: limba română;

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 19.04.2023, ora 12:00, sediul UAT Stefanesti situat in str. Stefan Luchian nr. 4, localitatea Stefanesti, oras Stefanesti, judet Botosani;

Persoana de contact: Trofin Costel – Consilier achizitii publice, Tel: 0749.01.22.25

Intocmit

Consilier achizitii publice

Trofin Costel

ABC-CON International