Administrație Știri locale

Comunicat de presă demarare proiect „Centru Comunitar Integrat în Ștefănești”

ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Centru Comunitar Integrat in Stefanesti”, cod SMIS 155655, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 09.12.2022 cuMinisterul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.1: „Creşterea accesibilității serviciilor de sănătate, comuitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B „Centre comunitare integrate” şi se implementează în perioada 01.9.2022 – 31.12.2023, în localitatea Bobulești, Str. Ion Roată nr. 47, orașul Ștefănești, județul Botoşani.

Valoarea totală a proiectului este de 477.640,19 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 469.928,99 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei” in Orasul Stefanesti, judetul Botosani. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin construirea unui imobil cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. La finalizarea proiectului, clădirea nouă și dotată a Centrului Comunitar Integrat va fi funcțională.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea infrastructurii socio-medico-educationale prin construirea și dotarea Centrului Comunitar Integrat.
  2. Centru Comunitar Integrat, ce va deservi populația localității, cu accent special pe cele 500 persoane aflate în situații de vulnerabilitate membre a GT, obiectiv specific ce va contribui la prestarea serviciilor socio-medico-educaționale la standardele necesare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Centru comunitar integrat funcțional
  • 5.314 persoane beneficiare ale serviciilor sociale furnizate în mod integrat în cadrul centului comunitar
Text Box: Adresa poștală: Str. Ștefan Luchian, nr. 4, oraș Ștefănești, județul Botoșani
Telefon: 0231.564.101, Fax: 0231.564.381, Email: primaria©stefanesti-bt.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

ABC-CON International