Administrație Știri locale

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Dorohoi

Comunicat de presă: ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele proiectului: „Actualizarea Planului Urbanistic General

al Municipiului Dorohoi”

Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Obiectivele proiectului: Actualizarea în format GIS a

documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism

 (P.U.G.) al Municipiului Dorohoi.

Valoarea totală a proiectului: 2.384.211,29 lei

Data începerii şi finalizării proiectului:

12.12.2022- 12.04.2026

Codul proiectului: C10-I4-152

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRRROficial/

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul U.A.T. Municipiul Dorohoi, persoana de contact: manager de proiect – Surdu Cristian Petrişor, telefon: 0231.610133, 0231.611310, e-mail: cristian.surdu@primariadorohoi.ro

Municipiul Dorohoi

Str. Grigore Ghica nr. 34, cod 715200, jud. Botoșani

www.primariadorohoi.ro

e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

Tel.: 0231610133; 0754022657

Fax: 0231611310

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

ABC-CON International