Administrație Știri locale

Licitație de 45,3 milioane lei din fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de termoficare în 5 ansambluri de locuințePrimăria municipiului Botoșani va organiza în data de 27 februarie o licitație care pleacă de la o valoare evaluată la 45,3 milioane lei pentru modernizarea rețelei termice secundare în cinci ansambluri de locuințe. Pentru aceste lucrări vor fi folosite fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, rețeaua de termoficare din municipiul Botoșani fiind operată de compania Modern Calor, al cărui unic acționar este Consiliul Local.

În cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028”- Etapa a II-a este prevăzută realizarea următoarelor lucrări: 1. Reabilitarea reţelelor termice secundare din 5 ansambluri de locuinţe: Textil, 2 Zib (Electro), 3 Zib (Iups), Condacia și Armonia; 2. Extindere rețea termică primară prin branșarea la SACET a noi consumatori; 3. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară; 4. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire: 4.1. Dotare pompe de circulaţie încălzire existente cu convertizoare statice de frecvenţă pentru 6 PT (PT Victoria 1, PT Griviţa 2, PT Griviţa 5, PT Griviţa 6, PT Bucovina, PT Pacea 2), respectiv 4.2. Achiziţionare, montare pompe noi de încălzire cu convertizoare de frecvenţă pentru 6 PT (PT Teilor 2, PT Cornişa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica); 5. Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET; 6. Echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament din 20 ansambluri de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie – regulatoare de presiune + robinete de reglare.

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, Componenta 1 – Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1. Obiectul achiziției cuprinde: – Întocmirea și predarea documentațiilor pentru obținerea avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr.1011/23.12.2019; – Întocmirea și predarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de construire; a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; actualizarea devizului general urmare a realizării proiectului tehnic dar și pe parcursul executării contractului. – Execuție lucrări; – Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție şi ori de câte ori se impune.

ABC-CON International