Administrație Știri locale

Doar 223 de dosare de ajutoare sociale în municipiul Botoșani în luna decembrieComunicat de presă: Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Botoșani a anunțat că, în luna decembrie 2022, au fost în plată 223 de dosare de ajutor social, suma totală plătită fiind de 56.941 de lei.

Direcția de Asistență Socială are printre atribuții primirea și instrumentarea cererilor de ajutor social, monitorizarea permanentă a dosarelor existente în baza de date, valorificarea documentelor depuse de beneficiari

În categoria botoșănenilor care au primit ajutor social în luna decembrie 2022 intră 106 de persoane singure, care au primit în total 15.729 de lei, 50 de familii cu câte două persoane, care au beneficiat de o sumă totală de 13.450 de lei, respectiv 43 de familii cu câte trei persoane, suma plătită acestora fiind de 15.616 de lei. Au mai beneficiat de ajutor social 14 familii cu câte patru persoane, totalul plăților fiind de 6.398 de lei, 6 familii cu câte cinci persoane, la care au ajuns 3.224 de lei și 4 familii cu peste cinci persoane. Ajutoarele sociale primite de familiile cu peste cinci membri au totalizat 2.524 de lei.În Municipiul Botoșani, numărul mediu lunar al dosarelor de ajutor social este de 245. De la începutul anului 2022, au fost în plată 2.603 de dosare (1198 de titulari fiind persoane singure, la care se adaugă 606 de familii cu două persoane, 453 de familii cu câte trei persoane, 163 de familii cu câte patru persoane, 101 de familii compuse din câte cinci persoane, respectiv 82 de familii cu peste cinci membri). Sumele primite de beneficiarii acestui ajutor au totalizat 677.790 de lei.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, la finalul fiecărei luni, sunt întocmite referatele cu borderourile anexate și proiectele de dispoziții ale primarului municipiului privind stabilirea drepturilor la ajutorul social, modificarea, suspendarea sau încetarea, după caz.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități trebuie să prezinte adeverință că sunt în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și nu au refuzat un loc de muncă.

În luna decembrie au fost suspendate din plată cinci dosare de ajutor social, patru pentru neefectuarea orelor de muncă în folosul comunității, respectiv unul pentru refuzul titularului de a urma un curs de calificare.

“Colegii din cadrul Direcției de Asistență Socială tratează cu atenție orice cerere primită din partea botoșănenilor. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile legale și solicită sprijin financiar din partea statului beneficiază de ajutor social”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.