Știri locale

Nova Apaserv le cere clienților datornici să își achite restanțele. Aceștia pot plăti la sediile companiei sau direct prin virament bancarSubscrisa, S.C. NOVA APASERV S.A., în calitate de operator regional si in baza contractelor incheiate cu utilizatorii serviciilor de servicii de alimentare cu apă si canalizare, prin prezenta, solicitam utilizatorilor care figureaza în evidențele noastre cu neplata în termen de 30 de zile de la data scadenței facturilor, sa achite sumele restante in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt, pentru a evita consecințele neplăcute generate de demararea procedurilor de recuperare a debitelor, cât și de măsurile de sistare a serviciilor de apă și canalizare, la unul din sediile companiei noastre sau prin virament bancar in contul deschis la B.C.R. Sucursala Botoșani, cod IBAN RO79RNCB0041113050010001.

  În același timp vă informăm că în conformitate cu Legea 241/2006 articolul 31 alineatul (17) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu, drept pentru care, in cazul in care nu veti proceda conform celor mentionate mai sus vom fi obligati sa ne adresam executorilor judecatoresti pentru a solicita executarea sub toate formele prevazute de lege, inclusiv vom demara procedurile de debransare de la reteaua de apa.

  Ne întemeiem prezenta pe prevederile Codului Civil, Codul de procedură civilă și prevederile LEGII nr. 241 din 22 iunie 2006 (republicată) privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.

 

 

Director General,

ing. Liviu – Nicolae Ştefan 

ABC-CON International