Știri locale

Seri Magice Săveni: Spectacolul de teatru ,,Patima roșie” de Mihail SorbulPiesa de teatru ,,Patima roșie” de Mihail Sorbul, cuprinsă în calendarul de activităţi a proiectului cultural – Festivalul de artă SMS-Seri Magice Săveni, realizat de Asociația cultural-artistică ,,Arlechin” cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, având ca parteneri Primăria Orașului Săveni, Liceul Teoretic ,,Dr. Mihai Ciucă”, Școala Gimnazială, Nr.1, Săveni și Centrul Județean de Voluntariat Botoșani, va fi pusă în scenă la Centrul Cultural Săveni, în data de 8 decembrie 2022, ora 18.00.

Scopul proiectului cultural Festivalul de artă SMS-Seri Magice Săveni, este de a cultiva dragostea, respectul și prețuirea față de valorile culturale locale/naţionale, prin creare unui prilej de întâlnire a membrilor comunității cu domeniul artelor spectacolului (teatru). Acest obiectiv va pune în valoare patrimoniul și resursele culturale naționale, prin intermediul artelor spectacolului și al cinematografiei. Totodată se urmărește atât promovarea valorilor naționale, dezvoltarea prin cultură a comunităților locale, prezentarea elementelor specifice zonei și atragerea turiștilor din toată țara și de peste hotare.

Cultivarea publicului din localitățile rurale și cercetarea potențialului cultural edificator al acestei comunități reprezintă o prioritate constantă, inclusă atât în strategiile locale, naționale și internaționale, cât și în plan cultural. Evenimentul va valorifica patrimoniul cultural bogat al Oraşului Săveni, al zonei de Nord-Est a județului Botoșani, implicit și a țării noaste.

Spectacolul de teatru ,,Patima roșie” de Mihail Sorbul, este produs pentru prima oară în cadrul acestui proiect, de tineri absolvenți ai facultăților de teatru din București și Cluj, uniți de convingerea că pot face artă oriunde și oricând, și care au decis să formeze, cu acest prilej, trupa de teatru independent ,,Estet”. Regia spectacolului de teatru este realizată de Robert Kocsis, scenografia este semnată de Alberto Ursache, asistent costume este Alisa Matei, iar distribuția: Cătălina Nichitin, Ioana Tănasă, Andrei Bouariu, Armand Crișan, Vlad Dragne.

Tragicomedia Patima Roșie de Mihail Sorbul aduce pe scenă o lume bolnavă, dezaxată, care, deși este conștientă de propria amoralitate, eșuează să-și depășească condiția umană. Este o piesă despre visuri neîmplinite, despre iubiri neîmpărtășite, despre aspirații reprimate de o societate care refuză să evolueze.

Patima Roșie rămâne o piesă actuală prin erotismul ei tulburător, iresponsabil, contradictoriu. Mihail Sorbul creează personaje originale, caractere puternice, care aspiră la o lume superioară, la fericire, dar care eșuează lamentabil în depășirea limitelor condiției lor genetice umile, a umanității lor bolnave.

Asociația cultural-artistică Arlechin și toți cei implicați în realizarea proiectului, contribuie prin expunerea tinerilor în proiectele culturale, la dezvoltarea acestora, la motivarea și oferirea unei noi perspective, ceea ce va conduce la dezvoltarea societății din care aceștia fac parte, implicit va întări convingerea că numai un mediu cultural prosper este esențial pentru dezvoltarea unei societăți elevate, bazate pe valori corecte și adevărate.

Informaţiile cu privire la desfăşurarea fiecărei activităţi cuprinse în proiect sunt disponibile, atât pe rețelele de socializare din mediul online, cât şi pe site-ul organizației

www.arlechinromania.roABC-CON International