Administrație Știri locale

ANUNȚ DSP: pot fi prelungite contractele care expiră pentru concesiunea locurilor de veci 

 

Direcția Servicii Publice-Botoșani aduce la cunoștință concesionarilor locurilor de înhumare din cimitirele Pacea și Eternitatea, al căror contract de concesiune a expirat/expiră în următoarele 90 zile, că potrivit art. 12 alin.1 din Regulamentul activităților de administrare a cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr.138/14.05.2020, în baza unei solicitări pot prelungi durata concesiunii locurilor de înhumare.

              După expirarea acestui termen, persoanele care nu și-au exprimat opțiunea reconcesionării locului de înhumare vor pierde dreptul de folosință, locul de înhumare putând fi refolosit.                                                                     

Conducerea DSP Botoșani