Administrație Știri locale

Varianta de ocolire a municipiului Dorohoi a ajuns la avizul de mediu pentru Studiul de Fezabilitate
Pe lângă modernizarea drumurilor naționale spre Botoșani și Suceava, un alt proiect de infrastructură important pentru municipiul Dorohoi este și construcția variantei de ocolire, care va devia traficul greu din interiorul urbei spre exterior.

Acest proiect se află momentan la obținerea avizelor de mediu necesare realizării Studiului de Fezabilitate, după care ar trebui scoasă la licitație execuția lucrării.

Viitoarea deschidere a punctului vamal de la Racovăț, cu Ucraina, oferă o importanță deosebită în viitor acestui proiect de variantă ocolitoare a municipiului Dorohoi, care primește acum atenția cuvenită din partea autorităților centrale.


C.N.A.I.R. SA, titular al proiectului„Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul Varianta de ocolire a orașului Dorohoi”,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul Varianta de ocolire a orașului Dorohoi”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul municipiului Dorohoi și a comunelor Văculești, Șendriceni, Broscăuți, județul Botoșani.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.