Administrație Știri locale

Primăria Mihai Eminescu, ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte

ANUNŢ DE PARTICIPARE Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

”Programului anual privind stabilirea si acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Comunei Mihai Eminescu, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, din comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani ” pe anul 2022

1. Autoritatea contractantă: Comuna Mihai Eminescu, localitatea Ipotest, str. Mihai Eminescu, nr.33, comuna Mihai Eminescu, judet Botosani, CIF: 3503600, email primari_me@yahoo.com, registratura@comunamihaieminescu.ro, tel/fax: 0231/512183, 0231/506201

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă : Legea 350/2005-privind regimul finantarilor neramburasabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, O.G.nr. 82/2001- stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoascute din Romania cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor

3. Solicitanții pot fi: unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, din comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani

 4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici, construirii si repararii lacasurilor de cult (inclusiv instalatii de gaz, electrice, termice), conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase, amenajarii si intretinerii muzeelor cultural – religioase, construirii si repararii sediilor administrative ale patriarhiilor sau ale centrelor de cult.

5. Suma aprobată pentru anul 2022: 50.000 de lei

6. Durata programului: decembrie 2022

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura comunei Mihai Eminescu, str. Mihai Eminescu nr.33, Ipotesti, judet Botosani. Data limita de depunere este 11.11.2022, ora 12:00, conform Legii 350/2005 art 20 alin(2), mentionam ca accelerarea procedurii de selectie se datoreaza necesitatii de demarare a proiectelor de catre cultele religioase din comuna Mihai Eminescu, judet Botosani.

8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 14.11.2022, ora 09:00 – 15.11.2022, ora 15:00

9. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentatia de atribuire pentru obtinere finantare aprobata prin HCL nr.171/21.10.2022, se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.comunamihaieminescu.ro

Primar

Gireada Dumitru Verginel

 https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-6537404086747425/myads/edit-inarticle/3405927970/generate-ad-code