Administrație Știri locale

Apele Române, controale la barajele din Botoșani, Iași, Vaslui și Galați: 169 sunt cu probleme la acte de reglementare a siguranței tehnice
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat controalele la barajele și lacurile de acumulare din categoriile de importanţă C și D aflate în spațiul hidrografic Prut-Bârlad.

Controlul a început ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și a fost coordonată de Administrația Națională „Apele Române”.

Au fost controlate actele de reglementare și starea tehnică a obiectivelor hidrotehnice. Astfel, au fost verificate toate cele 453 de baraje de importanță C și D (de importanță normală și redusă) aflate în Spațiul Hidrografic Prut-Bârlad aferente județelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, dintre care 51 de baraje se află în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad, iar 402 sunt ale altor deținători (autorități publice locale, instituții publice, agenți economici, persoane juridice/fizice).În urma acestor controale de pe teritoriul administrat de către A.B.A. Prut-Bârlad s-au constatat următoarele aspecte:

51 de baraje aflate în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad au toate avizele tehnice și funcționează în condiții de siguranță;

221 dețin acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor;

12 sunt în procedură de obţinere a acestora;

34 au acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor expirate;

135 acumulari nu dețin acte de reglementare.

La acumulările/barajele unde s-au identificat neconformități inspectorii de specialitate în domeniul gospodăririi apelor au impus măsuri specifice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

 

Compartiment Relații cu Presa și S.T.C.B.

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad
ABC-CON International