Administrație Știri locale

Se depun cererile pentru ajutoare de încălzireSocietatea Modern Calor S.A. anunță că, începând cu data de luni, 17 octombrie 2022, se pot depune cererile completate în vederea acordării ajutoarelor de încălzire aferente sezonului rece 2022-2023 pentru clienții racordați la sistemul centralizat de încălzire.

Dacă doriți să beneficiați de ajutor, din luna noiembrie 2022, este necesar să completați Cererea şi Declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului la sediul Modern Calor S.A. (Serviciul Comercial de lângă Şcoala Gimnazială nr.7) cel târziu până la data de 15 NOV. 2022
Pot beneficia de ajutor la încălzirea locuinței în sistem centralizat familiile care îndeplinesc următoarele condiții:
 dețin o singură locuință;
 dețin un singur autoturism mai vechi de 10 ani;
 nu dețin terenuri intravilane (mai mari de 1000 mp în zona urbană, mai mari de 2000 mp în zona rurală);
 nu au depozite bancare mai mari de 3.000 RON;
 au venitul pe membru de familie mai mic de 1386 RON net/persoană;
 la 2 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 2772 RON;
 la 3 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 4158 RON;
 la 4 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 5544 RON;
 la persoanele care locuiesc singure suma maximă până la care se acordăajutorul este de 2053 RON net/persoană.
Documente necesare:
 adeverință de la asociație cu numărul de persoane;
 documente venituri (adeverință de salariu, cupon de pensie, indemnizații, bonuri de masă, declarație – alte venituri);
 copie act proprietate sau închiriere, extras de carte funciară;
 copii acte identitate (buletine, cărți identitate, certificate naștere);
 ultima factură la gaze naturale și energie electrică.
De asemenea, informații pot fi obținute și la Centrul de încasare și relații cu publicul din strada Vârnav nr.9, ele urmând a fi afișate și la intrarea în scările de bloc. Relații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0769 014 736 sau 0331 401 962, 0231 537 100 – interior: 114,115,116, 120, 130, 131.

Biroul Marketing – Comunicare
ABC-CON International