Administrație Știri locale

CJ obligă Diasil să plătească 16,35 lei per tona de gunoi pentru un fond special destinat depozitului de deșeuri de la StăuceniPe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani, care va avea loc pe 26 august, se află și un proiect prin care instituția va obliga compania Diasil Service, operatorului depozitului de deșeuri de la Stăuceni, să constituie un fond cu o destinație specială.

”Fondul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a depozitului va fi constituit de către DELEGAT în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va fi păstrat într-un con purtător de dobândă, deschis la o bancă comercială, la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu, iar dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a Fondului. Fără a aduce atingere altor clauze contractuale aplicabile, dacă Delegatul nu își îndeplinește obligația de alimentare a Fondului cu sumele datorate sau folosește sume din Fond în alte scopuri decât cele prevăzute de Lege, Delegatul va fi obligat să transfere sumele respective în contul Fondului”, se precizează în proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean.

Suma prevăzută pentru alimentarea Fondului este de 16,35 lei/tonă de deșeuri acceptate, așa cum au fost raportate cantitpțile la sfârșitul trimestrului pentru care este datorată suma. Suma prevăzută pentru alimentarea Fondului se actualizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Diasil Service va avea și obligația de a trimite rapoarte trimestriale privind sumele transferate spre Fond și la încheierea fiecărui an calendaristic un extras de cont privind Fondul.

Controlul alimentării și utilizării Fondului se realizează trimestrial de către Garda Națională de Mediu și Administrația Fondului pentru Mediu.

 
ABC-CON International