Administrație Știri locale

Anunț finalizare proiect comuna Mihai Eminescu

August 2022

Finalizarea proiectului „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”

Comuna Mihai Eminescu, în calitate de beneficair al Contractului de finanțare nr. 460/233t/01.10.2021 anunță finalizarea proiectului „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”, COD SMIS 145537, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si a consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei, Actiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educational on-line.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice.

Rezultatele finale in urma implementarii proiectelor au fost urmatoarele:

– Tabletă + abonament lunar la internet (minim 24 luni): 423 buc;

– Laptop: 32 buc;

– Cameră web videoconferință: 23 buc;

– Proiector: 23 buc;

– Ecran proiecție – cu suport perete: 23 buc;

– Tablă interactivă: 23 buc;

– Router Wireless: 23 buc;

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.155.216,51 lei din care:

– valoarea total eligibilă este de 1.106.426,51 lei;

– valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA este de 48.790,00 lei;

 

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2021 – 04.08.2022

Cod SMIS 145537

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.

 

Competitivi împreună!

 

Date de Contact:

UAT Mihai Eminescu, cu sediul în Sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, Str. Mihai Eminescu nr. 33, județul Botosani

Cod de identificare fiscală 3503600

Tel:. 0231/512183, E-mail: primaria_me@yahoo.com.

Manager proiect: GIREADA DUMITRU-VERGINEL

ABC-CON International