Administrație Știri locale

Concurs de soluții pentru realizare semnelor de delimitare a județului Botoșani: Locul 1 – 10.000 lei 

Scopul concursului este implicarea comunității în modernizarea semnalelor instalate la intrarea/ieșirea în/din județul Botoșani și identificarea unei soluții reprezentative pentru județ (cultural, istoric, geografic), iar soluția câștigătoare va fi parte integrantă din caietul de sarcini pentru realizarea documentației tehnico economice necesară execuției lucrărilor.

Concursul se va desfășura ca o procedură distinctă, cu premii acordate participanților, în baza unui regulament, conform prevederilor art. 105, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Calitatea de concurent este acceptată pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice române sau din altă țară, individual sau în asociere.

           Condițiile de admitere în concurs sunt: calitatea de concurent, îndeplinirea condițiilor de calificare, respectarea temei și a regulamentului Concursului, respectarea termenului de predare, respectarea cerințelor de prezentare, prezentarea sub anonimat a soluției sau soluțiilor.

           În vederea desfășurării concursului, organizatorul alocă următoarele premii în bani aferente locurilor I, II și II, în valoare brută:

•     Locul I: 10.000 lei, Locul II: 7.000 lei,       Locul III: 3.000 lei.

 

Depunerea proiectelor/soluțiilor

Proiectele/soluțiile vor fi depuse direct sau expediate prin curier la REGISTRATURA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE din Piața Revoluției nr.1-3, municipiul Botoșani.

Data și ora limită a predării proiectelor depuse la sediul sau transmise prin curier: 16.08.2022, ora 15.00.

 

              Pentru proiectele trimise prin curier concurenții au datoria să se asigure că vor ajunge la registratura autorității contractante până la data și ora prevăzute în anunț.

           Orice concurent interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de concurs, conform prevederilor art. 160 și următoarele din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

           Solicitările de clarificări sau întrebările se pot transmite pe site-ul www.e-licitatie.ro si/sau pe adresa consiliu@cjbotosani.ro, în mod clar, complet si fără ambiguități cu maxim17 zile înainte de data de depunere a dosarelor.

Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări se vor transmite pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate anuntului DC1000188/14.07.2022 și pe site-ul www.cjbotosani.ro, secțiunea Licitații și pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a documentației de concurs, cu maxim 10 zile inainte de data depunerii.

              Vizitarea amplasamentelor este opțională și poate fi făcută oricând, fără anunț prealabil.

Numărul maxim de soluții/ idei ce pot fi prezentate de către un participant este de două variante. Soluțiile vor fi prezentate conform Regulamentului concursului.

              Documentația, instrucțiunile, formularele, regulamentul concursului și alte informații pot fi regasite accesând link-ul: www.cjbotosani.ro/informatii-publice/achizitii-si-investitii/licitatii/

class=”tm14″> .