Știri locale

Două clase de la Colegiul Onicescu au derulat un proiect cu investigație științifică, inovare tehnologică. Liceenii au vizitat și Universitatea Cuza
Comunicat de presă: Pornind de la valorizarea principiilor celor 3RE (Reduc-Refolosesc-Reciclez) în mod eficient, elevii claselor a IX-a și a X-a de la Colegiul Economic ”O. Onicescu” au desfășurat pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 activități care susțin educația pentru STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică).

Acestea pun accent pe investigație științifică, inovare tehnologică și calcul matematic în vederea dezvoltării abilităților secolului XXI, a competențelor „soft” ale viitorilor angajați.

Activitățile au fost propuse în cadrul unui proiect, intitulat ”ECO-ȘTIINȚA”, finanțat prin „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”, cu sprijinul Lidl România, susținut de „Federația Fundațiile Comunitare” din România și implementat la nivel local de ”Fundația Comunitară”, Iași.

Bazate pe ateliere practice de chimie și fizică, acțiunile au urmărit creșterea interesului elevilor pentru studierea disciplinelor STEM, precum și crearea unui context de educație incluzivă, de dezvoltare a competențelor necesare adaptabilității pe piața muncii.

La finalul acestora, elevii au beneficiat de o excursie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultățile de Chimie, Fizică și Economie, unde au avut ocazia participării la activități experimentale adaptate nevoilor lor de învățare, urmărind responsabilizarea acestora în reducerea, refolosirea și reciclarea produselor care poluează.

În același timp, le-au fost prezentate avantajele continuării studiilor în cadrul celor trei facultăți, facilitățile de care vor beneficia și condițiile din cadrul laboratoarelor. Acestea le vor pune la dispoziție (pe parcursul anilor de studiu), dotarea modernă pentru învățarea științelor exacte, cu aplicații  și exemple directe din natură sau viața reală.

În urma vizitei la unitățile de învățământ superior, elevii au declarat că își doresc continuarea studiilor în cadrul acestora, fiind atrași de specializările propuse, precum și de echipamentele din sălile vizitate.

În cadrul aceleiași excursii, au fost vizitate Palatul Culturii și Grădina Botanică, obiective care au urmărit consolidarea și îmbogățirea unor cunoștințe însușite la lecțiile de fizică, chimie, biologie și științe economice.

Colegiul Economic își propune să continue astfel de activități non-formale și schimburi de experiență cu școli de profil din regiune, dar și cu unități de învățământ superior, care să ofere elevilor exemple de bună practică în vederea îmbunătățirii nivelului educațional al acestora.
ABC-CON International