Politică Știri locale

Lucian Trufin, senator PSD: ”Să regăsim drumul împăcării sădind în suflete şi în viaţa noastră de fiecare zi bobul dragostei şi al bunătăţii”

Sărbători pascale luminate!
Astăzi întreaga ortodoxie se îmbracă în straie luminoase pentru a-L primi pe Iisus Hristos care a Înviat din morți! Această taină dumnezeiască a Sfintelor Paşti este de fapt iubirea Sfintei Treimi revărsată pe pământ prin întruparea, moartea şi învierea Fiului lui Dumnezeu, Hristos Domnul.
Praznicul învierii Domnului a fost întotdeauna un prilej de profundă şi mare bucurie pentru întreaga suflare dreptmăritoare românească, dar şi un moment de meditaţie şi de cercetare a vieţii fiecăruia, care este o chemare pentru a ne îngriji, mai stăruitori, de îndatoririle noastre de fii ai învierii, de plinirea lipsurilor celor aflaţi în sărăcie şi nevoie: copii părăsiţi, tineri aflaţi în derivă morală şi spirituală, bătrâni neajutoraţi, lipsiţi de îngrijirea necesară unei vieţi demne, familii nevoiaşe cu prunci numeroşi. Să folosim prilejul sărbătoririi învierii Domnului pentru a înlătura ceea ce ne separă şi ne îndepărtează pe unii de alţii, de semenii noştri. Să regăsim drumul împăcării cu aceştia, sădind în suflete şi în viaţa noastră de fiecare zi bobul dragostei şi al bunătăţii. Să aducem în relaţiile noastre cu semenii acele virtuţi care să arate tuturor că viaţa trăită în Hristos reprezintă cea mai înaltă treaptă a existenţei omeneşti.
Fie ca Mântuitorul Hristos Cel înviat a treia zi din morţi să reverse asupra noastră şi a lumii pacea şi bucuria cu care i-a întâmpinat pe Apostoli şi pe mironosiţe în ziua învierii Sale, să vă ocrotească de orice încercare, prin purtarea Sa de grijă, viaţa, familia şi gospodăriile tuturor.
În această sfântă şi dumnezeiască sărbătoare a învierii Domnului vă adresez tuturor vestea mântuitoare: HRISTOS A ÎNVIAT!

Senator Lucian TRUFIN, PSD Botoșani

 

ABC-CON International