Administrație Știri locale

Majorări cuprinse între 300% și 400% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite din Botoșani
Adio terenuri cu bălării și clădiri cu geamuri sparte și fațade nerefăcute de zeci de ani și o șansă mare pentru ca proprietarii privați ai clădirilor din Centrul istoric să renoveze fațadele!

Proprietarii clădirilor și terenurilor neîngrijite, lăsate în paragină, din municipiul Botoșani vor plăti impozite mărite de la 300% la 400%.

Propunerea a fost făcută de primarul Cosmin Andrei și va fi supusă votului consilierilor locali.

Prin această modificare, care se aplică de mulți ani în orașe precum Oradea sau Arad, primarul Cosmin Andrei speră ca proprietarii clădirilor să le înfrumusețeze, iar cei ai terenurilor să le curețe și să le îngrijească.

 


Impozitul pentru clădirile și terenurile neîngrijite, abandonate, care strică fața orașului va crește cu procente cuprinse între 300% și 400%.

Potrivit proiectului de hotărâre de consiliul local inițiat de primarul Cosmin Andrei: ”Noua tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmește de către reprezentanții Primăriei Municipiului Botoșani în urma sesizării transmise de cetățeni, de instituțiile abilitate sau la autosesizare.

Clădirea neîngrijită este clădirea care prezintă stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubră, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură, având o tehnică necorespunzătoare”.

Fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primăria Municipiului Botoșani începerea lucrărilor.

 


 

După identificarea și evaluarea clădirii neîngrijite, proprietarul va fi somat ca în termen de 6 luni să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare și să mențină în continuare clădirea în stare de îngrijire.

Dacă nu se respectă termenul de 6 luni, se va face o Notă de constatare și Serviciul de Impozite și Taxe va promova proiectul de hotărâre pentru majorarea impozitului pentru imobilul respectiv.

Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, individual pentru fiecare clădire/teren în parte și se aplică tuturor proprietarilor/coproprietarilor imobilului începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea.

Proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite au obligația notificării către Serviciul Impozite și Taxe Locale Botoșani cu privire la stadiul măsurilor de remediere întreprinse, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat și pentru anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul Local.

Terenul neîngrijit reprezintă terenul care, deși se află într-un cartier construit și locuit, nu este ocupat de clădiri și, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic sau pe care sunt abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, gunoaie, orice tip de depozite necontrolate etc)

După identificarea și evaluarea terenului, proprietarul va fi somat ca în termen de 15 zile să efectueze lucrările de întreținere necesare (îngrădire, cosire, igienizare, după caz)