Administrație Știri locale

Finalizarea proiectului “Înființarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în orașul Ștefănești, județul Botoșani”, cod SMIS: 116454

Orașul Ștefănești, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Înființarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în orașul Ștefănești, județul Botoșani”, cod SMIS: 116454.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 si a fost derulat in perioada 01.08.2017 – 30.04.2021 în Orașul Ștefănești, județul Botoșani. Valoarea totală a proiectului este de 3.593.176,97 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 2.637.178,02 lei (85,00%).

Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea accesului persoanelor vârstnice din Orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și înființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești; dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înființarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din orașul Ștefănești; diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate. 

În urma implementării proiectului, au rezultat: Infrastructura de servicii reabilitată, modernizată și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, care va permite furnizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, pentru sprijinirea a minim 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate din Orașul Ștefănești; Spații și dotări corespunzătoare, în conformitate cu normativele tehnice aplicabile, pentru furnizarea de îngrijiri ambulatorii pentru minim 50 de persoane vârstnice din orașul Ștefănești, cu afecțiuni acute și/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de deplasare; Două servicii sociale (fără componența rezidențială) destinate persoanelor vârstnice înființate (licențiate) la standardele de calitate aplicabile în domeniu, care vor permite acordarea de asistență în sistem integrat. Astfel minim 100 de persoane vor beneficia de serviciile furnizate în cadrul centrului de zi și minim 50 de persoane cu dificultăți în desfășurarea activităților curente vor beneficia de îngrijire și asistență sociomedicală la domiciliu.

Drept urmare, proiectul va contribui la incluziunea socială a membrilor comunității, participarea la dimensiunile vieții comunitare, reducerea gradului de dependență al acestora de mecanismele sociale de suport și valorificarea cetățenilor vârstnici, precum și a contribuției pe care aceștia o pot aduce la dezvoltarea comunității pe termen lung. De asemenea, la nivelul întregii comunități, în ansamblu, rezultatele proiectului vor crea premisele dezvoltării locale echitabile și reducerea presiunii sociale și economice determinate de numărul mare de persoane vârstnice aflate în diverse situații de dificultate.

 

Date de contact:

Manager de proiect: Petru Vesel

Telefon/Fax: 0231564101 / 0231564381

Adresa de e-mail: primaria@stefanesti-bt.ro

Pagina Web: www.orasulstefanesti-bt.ro 

 

ABC-CON International