Administrație Știri locale

2020, anul în care botoșănenii au făcut cele mai multe reclamații legate de protecția mediului
Comunicat de presă: 

În perioada 01.01-31.12.2020 Comisariatul Județean Botoșani al Gărzii Naționale de Mediu a înregistrat un număr de 178 de petiții (un maxim în ultimii 10 ani de activitate), dintre acestea:

– 112 petiții au fost soluționate, în termenul legal

– 48 petiții au fost redirecționate către alte instituții, întrucât au fost greşit adresate Gărzii Naţionale de Mediu, 

– 12 petiții au fost clasate, întrucât după trimiterea răspunsului s-a primit o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi conţinut și/sau nu au fost trecute datele de identificare a petiţionarului

– 6 petiții sunt în termenul de soluționare. 

 


Câteva aspecte importante când vreți să adresați o petiție: 

– prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice.

-petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

– date de identificare ale solicitantului/petiționarului- numele, prenumele, domiciliul/reședința sau, după caz, firma, sediul, precum și adresa la care se solicită comunicarea răspunsului în cazul în care se dorește comunicarea acestuia la altă adresă decât cea de domiciliu/reședință sau, după caz, sediu, adresa de email.

-petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.

-dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează.

!!!În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2GNM Comisariatul Județean Botoșani va limita pe toată perioada stării de alertă activitatea de preluare, în mod direct, a petițiilor/sesizărilor la sediul din mun. Botoșani, str. Vânătorilor, nr.2 jud. Botoșani.

Transmiterea acestora se va efectua DOAR în format electronic (mail: cjbotosani@gnm.ro, fax 0231 580055) sau în format letric prin intermediul Poștei Române sau prin intermediul serviciilor de curierat. 


ABC-CON International