Știri locale

NOVA APASERV ia noi măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19

Operatorul de apă suspendă începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, activităţile de relaţii cu publicul care implică constatări/verificări la domiciliul clienţilor:

 

  • Citirea semestrială a  contoarelor din condominii cu precizarea că facturarea consumului se va face în baza  indexurilor declarate de către clienţi telefonic sau on-line iar în lipsa acestora, facturarea se va face din oficiu.
  • Primirea cererilor de citiri în condominii la ghişeul  Relatii cu Publicul, acestea putând fi transmise on- line. Eventualele recalculări se vor efectua în condiţiile transmiterii  ataşat la cerere,  a fotografiilor contoarelor din care să se observe în clar seria contorului, sigiliul aplicat şi indexul acestuia .
  • Programările pentru verificarea metrologică periodicăa contoarelor din apartamente, pentru clarificări clienţii fiind rugaţi să se adreseze on-line .

  

De asemenea operatorul sistează pe aceeaşi perioadă audienţele şi activitatea de relaţii cu publicul din cadrul compartimentului de Recuperări Creanţe, respectiv compartimentul Relaţii Publice Comunicare, clienţii fiind rugaţi să ne contacteze on-line, având la dispoziţie pagina de internet www.apabotosani.ro.,  şi adresele de e-mail nova@apabotosani.ro şi   relatii@apabotosani.ro.

 

 

                    Director General,                                              Director Economic,

  1. jr. Petru-Albert Tanasă                                                        ec. Marcela-Daniela Jîtaraşu

 

 

 

 

 

ABC-CON International