Știri locale

DGASPC a accesat fonduri europene și a înființat o locuință pentru victimele violenței domestice

Comunicat de presă:

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani implementează în calitate de partener local, începând din data de 04.03.2019, Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038.

 

Solicitantul în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin serviciile publice de asistență socială).

  

 

 

 

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, cu o perioadă de implementare de 48 de luni, este cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

 

 

 

 

 

loading…

 

 

Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, la nivelul județului Botoșani, s-a înființat un serviciu social de tip locuință protejată, un cabinet de consiliere vocațională și grupuri de suport pentru victimele violenței domestice. Activitatea acestor servicii se va desfășura în spații puse la dispoziție de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.  

În cadrul locuinței protejate (cu o capacitate de 6 locuri) este asigurată găzduirea victimelor violenței domestice pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului. Serviciile sociale vor fi furnizate în funcție de nevoile victimei, cuprind consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență medicală. Prin serviciile locuinței protejate se asigură posibilitatea găzduirii victimelor violenței domestice, oportunități de formare / reconversie profesională în vederea asigurării securității personale și a independenței economice și de a se desprinde din mediul abuzator.

 


 

 

 

Cabinetul de consiliere vocațională și grupul de suport vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu victimele asigurând suportul necesar. Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu beneficiarele și va furniza servicii de sprijin vocațional și orientare profesională pentru facilitarea inserției / reinserției acestora.

Începând cu data de 04.03.2020, atât locuința protejată cât și serviciile de suport și consiliere vocațională sunt operaționale.

Metodologia se selecție a grupului țintă (beneficiarilor acestor servicii) este disponibilă pe site-ul instituției: . https://dgaspcbt.ro/wp-content/uploads/2019/11/Metodologie-GT.pdf.

Coordonate de contact: telefon – 0231/537993, e-mail – dgaspcbt@yahoo.com

( persoane de contact DGASPC Botoșani: d-na Nacu – Manole Doina – coordonator local, d-na Carmen Elena Șmit – consilier vocațional, d-na Lăcrămioara Radu – responsabil servicii sociale, d-na Bianca Aniela Merticariu – psiholog)

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dan – Constantin ȘLINCU

 

  


ABC-CON International