Administrație Știri locale

Anunț Urban Serv: concesiunile pentru locurile de veci pot fi prelungite în 90 de zile

Societatea Urban Serv SA Botoșani aduce la cunoștință concesionarilor locurilor de înhumare din Cimitirele Pacea și Eternitatea din Municipiul Botoșani, al căror contract de concesiune a expirat/expiră în următoarele 90 de zile, că potrivit art. 12 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL nr. 391/29.11.2019, 

pot prelungi durata concesiunii locurilor de înhumare, în baza unei solicitări formulate în termen de 90 zile de la publicarea prezentului anunț.

După expirarea acestui termen, persoanele care nu și-au exprimat opțiunea reconcesionării locului de înhumare vor pierde dreptul de folosință, locul de înhumare putând fi refolosit.

 

CONDUCEREA URBAN SERV

 

 

  

ABC-CON International