Administrație Știri locale

Licitație de 16,6 milioane lei pentru asfaltarea a patru drumuri într-o comună de lângă Botoșani

O comună de lângă municipiul Botoșani începe 2020 în forță printr-o licitație de 16,6 milioane lei fără TVA.

 

Este vorba despre comuna Bălușeni care a scos la licitație “Modernizare drumuri comunale și sătești DC 50, DC 20, DC 49, DC 50A”. 

 

Licitația va avea loc pe 17 ianuarie 2020, la sediul Primăriei Bălușeni, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni. 

 

  

 

 

”Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice”, se precizează în licitație. 

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici în vederea departajării ofertelor. 

Sursa de finanțare pentru acest proiect o reprezintă fondurile guvernamentale. 

 

 

 ABC-CON International