Administrație Știri locale

Birou de Cadastru la Darabani pentru Concești, Hudești, Mileanca, Păltiniș, Rădăuți-Prut, Suharău și Viișoara

În vederea sprijinirii cetățenilor, precum și a altor categorii de beneficiari, pentru soluționarea cu celeritate a problemelor, realizarea de servicii și operațiuni în materie de informații cu privire la imobile, prin Legea nr. 7/1996, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti a fost înființat cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară. 

 

In acest sens, informăm că începând cu data de 05.08.2019,  și în orașul Darabani va funcționa Biroul de Relații cu Publicul din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, situat  în orașul Darabani Str. 1 Decembrie, nr. 102, în sediul Casei de Cultură, parter, și care va avea program de înregistrări și eliberări cereri,  zilnic, între orele 8,30-14,00, tel. 0331/130152, fax: 0331139934 , email: brp.darabani@ancpi.ro

 

  

Birourile de relaţii cu publicul sunt competente să efectueze operaţiunile de înregistrare a cererilor, de eliberare a documentelor și, după caz, de soluționare a cererilor de eliberare a extraselor de carte funciară. 

 

De asemenea, Biroul de relații cu publicul va facilita accesul cetățenilor, persoanelor fizice și juridice autorizate ANCPI, notarilor publici, executorilor judecătorești, unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice, dar și al altor specialiști, la serviciile de cadastru și publicitate imobiliară.           

 

Totodată, vor fi eliminate impedimentele sesizate în timp de către beneficiarii serviciilor de cadastru și carte funciară, care erau nevoiți să se deplaseze la reședința de județ, sau, după caz, în localitatea în care funcționau birouri de cadastru și publicitate imobiliară, pentru a depune și ridica documente, ceea ce implica timp și costuri suplimentare.

 

  

 

Unităţile administrativ-teritoriale arondate, pentru care Biroul de relații cu publicul din Orașul Darabani, efectuează operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt: oraşul Darabani, com. Conceşti, com. Hudeşti, com. Mileanca, com. Păltiniş, com. Rădăuţi – Prut, com. Suharău, com. Viişoara.

 

Deschiderea Biroului de Relații cu Publicul a fost posibilă datorită acodării cu titlu gratuit a spațiului, de către atoritățile administrației publice locale, ocazie cu care aducem mulțumiri Domnului Primar  Liviu Hrimiuc și Consiliului Local al orașului Darabani.

 

Conducerea OCPI

 

 ABC-CON International