Știri locale

A avut loc Recepția finală pentru lucrările de îmbunătățire a Stațiilor de Tratare a Apei Potabile Cătămărăști și Bucecea

La sfârșitul lunii aprilie, a fost semnat Procesul Verbal de Recepție finală pentru Contractul de Lucrări: Îmbubătățira Stațiilor de Tratare a Apei Potabile Cătămărăști și Bucecea.

”Îmbunătățirea STAP Cătămărăști și Bucecea” a reprezentat una dintre componentele de bază ale Proiectului Major ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – Proiect cofinanțat din FOndul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu, continuat prin Proiectul Major: ”Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare, implementate de către Societatea Comercială Nova Apaserv SA Botoșani, ca urmare a semnării Contractului de Finanțare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiect Major este de 303.502.226 lei, din care conform schemei de finanțare, 230.519.950 lei reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,944% din valoarea totală eligibilă aprobată. Prin actualul Proiect Major se asigură posibilitatea continuării și finalizării Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior și cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”, în scopul realizării unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional.

Contractul de lucrări a reprezentat continuarea acțiunilor de retehnologizare a sistemului de tratare a apei potabile, inițiate în cadrul asistenței de pre-aderare prin Programul ISPA, prin promovarea unor tehnologii nepoluante având drept scop deshidratarea nămolurilor și recircularea apei rezultate din procesul de tratare, obținându-se astfel servicii de alimentare cu apă de o calitate îmbunătățită și în același timp, aplicarea unor norme de protejare a mediului la nivelul exigențelor cu apă potabilă ale municipiilor Botoșani și Dorohoi și ale localităților aflate în ariile de deservire ale acestora, iar calitatea apei potabile furnizate în rețea corespunde în totalitate normelor naționale și europene.

Împreună cu celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major și anume:

Extinderea și reabilitarea stației de tratare a apei potabile Ștefănești

Construirea conductei de aducțiune de la stația de tratare a apei potabile Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Botoșani;

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi;

Construcția stațiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi și Vorona;

Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistență Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului,

Această componentă asigură îmbunătățirea sistemului de tratare a apei potabile, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, având ca scop extinderea serviciilor de alimentare cu apă pentru populația județului Botoșani.

Prin asigurarea unei exploatări corespunzătoare a obiectivului de investiții se contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonă, materializate prin accesul la infrastructura de apă și apă uzată, prin furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată, garantându-se în același timp respectarea legislației europene în vigoare privind conservarea condițiilor de mediu.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu/Programul Operațional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa și Relații Publice în cadrul Unității de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax: 0040-374-106-803, e-mail: nova@apabotosani.ro; Web:www.NovaProject.ro

 

ABC-CON International