Administrație Politică

Apel făcut de deputatul USR pentru ”podul-pericol” de la Dimăcheni

Deputatul Andrei Drancă a propus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2024 vizând înlocuirea unui pod ce pune zilnic în pericol viețile locuitorilor din Dimăcheni. Construit din lemn, cu peste 60 de ani în urmă, acesta asigură legătura rutieră între Satul Mateieni, comuna Dimăcheni, și restul județului Botoșani. În urma unei expertize tehnice de specialitate, s-a constatat că obiectivul prezintă o stare tehnică ce nu asigură condițiile minime de siguranță a circulației rutiere. Expertul tehnic stabilește necesitatea demolării podului existent și construcția pe același amplasament a unuia nou, iar, până atunci, se impune restricționarea la 3,5 t a masei totale maxime admise pentru autovehiculele care pot circula pe pod. Grav este că starea critică a podului face ca mașinile de aprovizionare și autospecialele pentru intervenții de urgență să facă un ocol de peste 30 de kilometri, împiedicând practic accesul facil al cetățenilor la serviciile publice ce le pot salva viețile și bunurile materiale.

Deputatul USR, împreună cu primarul Marinel Moruzi din Dimăcheni au încercat în repetate rânduri, în ultimii ani, să atragă finanțarea necesară pentru construcția unei noi căi de acces peste râul Jijia din zona Mateieni, însă nu a găsit înțelegere nici la prefectul județului, ca președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Sorin Cornilă, și nici la Consiliul Județean, la președintele Doina Federovici. De aceea, speranțele și așteptările legate de bugetul anului viitor sunt cruciale.

”Fac un apel, așadar, față de toți parlamentarii de Botoșani să înțeleagă urgența acestei investiții și să susțină amendamentul făcut de mine. Le readuc aminte că viețile locuitorilor din județul Botoșani sunt prețioase indiferent de culoarea politică a primarului, iar ei sunt reprezentanții tuturor locuitorilor din județ.”, este mesajul deputatului Andrei Drancă.

Amendamentul făcut de parlamentarul USR propune suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 1.750 mii de lei în vederea finanțării cheltuielilor pentru construcția unui pod peste râul Jijia, între DJ 292 și Sat Mateieni, Comuna Dimăcheni, județul Botoșani, iar sursa de finanțare indicată de deputatul Andrei Drancă este bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la capitolul 5001, titlul 51, articolul 02, alineatul 54, Programul național de investiții „Anghel Saligny” de unde se cere diminuarea cu aceeași sumă, în valoare de 1.750 mii lei.