Economic

Elsaco Electronic semnează un nou contract pentru reabilitarea rețelelor termice în municipiul Constanța, cu o valoare de peste 23 de milioane de euro

Asocierea Elsaco Electronic – Sicor a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor din etapa IV a proiectului „Reabilitarea Rețelelor Termice Secundare și Contorizarea la Nivel de Scară pentru Municipiul Constanța – Etapa IV”, contract cu o valoare de peste 117,5 milioane de lei.

În cadrul proiectului se va realiza reabilitarea a 23.255 m de traseu rețea termică de distribuție, aferentă a 12 puncte termice. Rețeaua termică reabilitată deservește 531 de consumatori (scări de bloc, instituții publice, case).

Proiectul are următoarele obiective:

  • reducerea pierderilor de energie termică din rețelele de distribuție;
  • creșterea eficienței nete globale a producției de energie în cogenerare de înaltă eficiență, cu o scădere a consumului de combustibil;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a diminuării consumului de combustibil;
  • îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii casnici și non-casnici, prin echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branșament;
  • îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice reabilitate, cu impact asupra reducerii costurilor de exploatare și mentenanță.